Basen

Umiejętność pływania jest obok chodzenia i biegania jedną z najważniejszych i przydatnych umiejętności, które warto opanować choćby w formie podstawowej.

Jak powszechnie wiadomo środowisko wodne jest jednym z najzdrowszych środowisk pod kątem aktywności fizycznej. Pływanie angażuje większość mięśni jednocześnie, znakomicie wpływa na układ krwionośny i oddechowy oraz pozwala na pracę układu ruchu w odciążeniu, co zmniejsza ryzyko kontuzji i przeciążeń.

Problemem dzieci jest często niski poziom sprawności fizycznej, problemy z nadwagą
a nawet otyłością. Pływanie jest znakomitą formą fizycznej „aktywacji” . Nauczone jak najwcześniej pływać dziecko zyskuje, zatem cenne umiejętność i możliwości.
Do najważniejszych zaliczyć należy możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, dbałości o swoją sprawność fizyczną, niedopuszczanie do nadwagi ciała i co ważne społeczne uczestnictwo w życiu codziennym. Nie można również zapomnieć o formie sportu, jaką jest pływanie oraz nieopisanej radości dzieci startującej w zawodach pływackich.
Najkorzystniejszym okresem do nauczania pływania jest wiek przedszkolny i młodszy szkolny, tj. 5-9 lat, a za optymalny wiek rozpoczynania pływania uznaje się siódmy rok życia. Dzieci lubią przebywać w wodzie, bawić się w niej a nawet ćwiczyć. Istotny jest jednak odpowiedni dobór form, środków i metod nauczania w zależności od wieku i umiejętności dzieci.

Forma zabawowa to sposób prowadzenia ćwiczeń w postaci różnych zabaw ruchowych, które w przypadku pływania realizowane są w wodzie. Forma zabawowa spełnia różne zadania: oddziałuje wychowawczo, wprowadza do zajęć pozytywne stany emocjonalne, rozładowuje napięcie dziecka, które związane jest z kontaktem z nowym środowiskiem, zapobiega monotonii zajęć. Forma ta mobilizuje do ćwiczeń. Gry i zabawy w sposób naturalny zmniejszają poczucie lęku i stresu a jednocześnie rozwijają cechy motoryczne. Prowadzenie zajęć metodą zabawową ma szczególne znaczenie podczas wstępnego etapu nauczania pływania. Zastosowanie zabawy umożliwia dzieciom nieświadome uczenie się konkretnych czynności i ruchów. Dodatkowo zabawy wprowadzają humor i ożywienie, co sprzyja zanikaniu wstydu i strachu, które to często występują u dzieci. Zabawy wzbudzają zainteresowanie, wyzwalają chęć do czynnego udziału w zajęciach a dziecko może wykonywać ćwiczenia, których nie wykonałoby w innej sytuacji.

W naszej szkole zajęcia na basenie będą realizowane obowiązkowo – w ramach lekcji wychowania fizycznego w wymiarze 1 godziny w tygodniu.

W klasie pierwszej podczas zajęć na basenie dzieci opanowywać będą takie umiejętności jak:Po opanowaniu podstawowych umiejętności przechodzić będziemy do stopniowej nauki pływania.


Wierzymy mocno ,że dobra zabawa i radosny nastrój pozwoli nam zaprzyjaźnić
z wodą jak największą grupę dzieci, a być może zaszczepić zamiłowanie do pływania, a nie wykluczone też odkryć talenty pływackie.
Spotykamy się na Krytej Pływalni przy ul. Wojska Polskiego w każdy poniedziałek w godzinach 7:30-7:45.Na zajęcia dzieci winny być wyposażone w:

Planujemy zajęcia na basenie także w kolejnych latach nauki w szkole.

Pierwsze zdjęcia na basenie.
 


Jesteśmy głęboko przekonani , iż ta forma rekreacji wpłynie w sposób pozytywny na rozwój psychomotoryczny naszych wychowanków, a radosny nastrój podczas zajęć pozwoli dostarczyć sporej dawki radości i relaksu.