OFERTA NA ROK 2023/2024

Na rok szkolny 2023/2024 Szkoła Podstawowa NIEBIESKA 21 prowadzi rekrutację:

 1. do klasy pierwszej
  1. lingwistycznej – ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego; w ramach innowacji „Talk to me in English” zajęcia komunikacji językowej prowadzone będą z udziałem native speakera;
  2. rekreacyjno-sportowej - z autorskim programem „Mali podróżnicy” realizowanym w ramach zajęć dodatkowych;
 2. do klas II - V - w miarę wolnych miejsc;
 3. do klas I - VII na edukację domową w ramach ustalonego limitu miejsc.

Jesteśmy kameralną szkołą. U nas nikt nie jest anonimowy - nasi uczniowie znają swoje imiona, wiedzą, kto do której chodzi klasy, znają nauczycieli, a nauczyciele znają ich mocne strony, zainteresowania, pasje. Proponujemy różnorodność zajęć tak, by każde dziecko znalazło coś dla siebie.

Zapewniamy w szczególności:

 • realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
 • naukę na jedną zmianę i bez dzwonków,
 • małe klasy nie przekraczające 15 uczniów,
 • klasy integracyjne nie większe niż 10-osobowe, przy czym zgodnie z potrzebami uczniów niepełnosprawnych na zajęciach obowiązkowych gwarantujemy dodatkowe wsparcie nauczyciela, specjalisty lub pomocy nauczyciela,
 • zajęcia na basenie w ramach zajęć wychowania fizycznego,
 • naukę innych języków obcych już w okresie edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami uczniów, w tym warsztaty i koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe,
 • opiekę świetlicową w godzinach 7.00–16.30,
 • zajęcia opiekuńcze w okresie przerw świątecznych, obozy i półkolonie na feriach i wakacjach,
 • treningi umiejętności społecznych, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną i inne zajęcia zgodnie z potrzebami dzieci,
 • najnowocześniejsze wyposażenie i programy edukacyjne, w tym zajęcia interaktywne i nowoczesne technologie,
 • wycieczki tematyczne, wyjścia do teatru, muzeum, kina, na wystawy itp.,
 • udział w licznych konkursach.

Dbamy o łagodne przejście z edukacji wczesnoszkolnej do nauki w klasach starszych wdrażając ocenianie cyfrowe stopniowo od klasy trzeciej, zapoznając nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie czwartej z uczniami klas młodszych na zajęciach dodatkowych oraz podczas specjalnych zajęć adaptacyjnych.

Zachęcam do szerszego zapoznania się z naszą ofertą i osiągnięciami szkoły.

Grażyna Gregorczyk – dyrektor Szkoły