Grażyna Gregorczyk - dyrektor szkoły

...

Anna Haznar - obsługa sekretariatu

...

Elżbieta Stępak - wychowawca klasy IA

...

Justyna Olszyk -wychowawca klasy IB

...

Katarzyna Zajdel - nauczyciel języka angielskiego w klasie IA

...

Ewelina Frydrych - nauczyciel języka angielskiego w klasie IB

...

Katarzyna Kubit - nauczyciel wspomagający w klasie IA

...

Piotr Zajdel - nauczyciel wychowania fizycznego w klasie IA i IB

...

Ewa Trybus - nauczyciel informatyki w klasie IA i IB

...

Agata Józefowicz - nauczyciel religii w klasie IA i IB

...

Karina Frej - Zajdel - nauczyciel bibliotekarz

...

Andrew Philip Miller- Native Speaker

...

Ewelina Kruczak - nauczyciel wspomagajacy w klasie IB, pedagog szkolny

...

Katarzyna Januszczak - logopeda szkolny, audiolog

...

Ewa Szajnicka - psycholog szkolny

...