Grażyna Gregorczyk - dyrektor szkoły

...

Anna Haznar - obsługa sekretariatu

...

Elżbieta Stępak - wychowawca klasy IA

...

Justyna Olszyk -wychowawca klasy IIA i IIB

...

Karolina Pelc - nauczyciel języka angielskiego

...

Katarzyna Kubit - wychowawca w klasie IB

...

Aneta Wnęk - nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy

...

Piotr Zajdel - nauczyciel wychowania fizycznego

...

Ewa Trybus - nauczyciel informatyki

...

Dorota Műnzberger - Gąbka - nauczyciel muzyki

...

Agata Józefowicz - nauczyciel religii

...

Karina Frej - Zajdel - nauczyciel bibliotekarz

...

Mirosław Nowicki - trener judo

...

Andrew Philip Miller- Native Speaker

...

Ewelina Kruczak - nauczyciel wspomagajacy, pedagog szkolny

...

Katarzyna Januszczak - logopeda szkolny, audiolog

...

Ewa Szajnicka - psycholog szkolny

...

Jolanta Bałon - fizjoterapeuta

...