Grażyna Gregorczyk - dyrektor szkoły

...

Anna Haznar - obsługa sekretariatu

...

Elżbieta Stępak - wychowawca klasy IIA

...

Katarzyna Kubit - wychowawca w klasie IIB

...

Aneta Wnęk - wychowawca w klasie IB

...

Piotr Zajdel - wychowawca w klasie IA

...

Ewa Trybus - nauczyciel informatyki

...

Dorota Műnzberger - Gąbka - wychowawca w klasie IIIA

...

Agata Józefowicz - nauczyciel religii

...

Mirosław Nowicki - trener judo

...

Andrew Philip Miller- Native Speaker

...

Ewelina Kruczak - nauczyciel wspomagajacy, pedagog szkolny

...

Jolanta Bałon - fizjoterapeuta

...

MENU