mgr Grażyna Gregorczyk

mgr Grażyna Gregorczyk

dyrektor szkoły

wykształcenie: mgr matematyki, studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą

doświadczenie: nauczyciel matematyki, dyrektor I LO im. M. Kopernika w Krośnie (1997-2002), wykładowca dydaktyki matematyki w SNP, w Kolegium Nauczycielskim i w PWSZ w Krośnie, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna (2003-2019), egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, nauczyciel dyplomowany

kontakt: dyrektor@niebieska21.pl


mgr Katarzyna Kubit

mgr Katarzyna Kubit

wicedyrektor, wychowawca klasy 4b

wykształcenie: mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera, studia podyplomowe z nauczania geografii i przyrody

obowiązki: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii, przyrody, wychowawca świetlicy, zajęcia specjalistyczne

kontakt: k.kubit@niebieska21.pl


mgr Andrzej Gregorczyk

mgr Andrzej Gregorczyk

koordynator edukacji domowej

wykształcenie: mgr matematyki, studia podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką, informatyki w szkole, w zakresie zarządzania oświatą

doświadczenie: nauczyciel matematyki i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr1 im. J. Szczepanika w Krośnie, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki i przewodniczący Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciel dyplomowany

kontakt: domowi@niebieska21.pl


mgr Ewelina Kruczak

mgr Ewelina Kruczak

koordynator kształcenia specjalnego

wykształcenie: mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjat w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika i reedukacja, studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera, w zakresie Integracji Sensorycznej – diagnoza i terapia

obowiązki: pedagog szkolny, pedagog specjalny, zajęcia specjalistyczne

kontakt: e.kruczak@niebieska21.pl


mgr Anna Haznar

mgr Anna Haznar

sekretarz szkoły

wykształcenie: mgr administracji publicznej

obowiązki: obsługa administracyjna szkoły, współpraca z biurem rachunkowo - księgowym, organizacja pracy sekretariatu i pracowników obsługi, prowadzenie kasy. Wykonuje także zadania pomocy nauczyciela i wychowawcy świetlicy.

kontakt: sekretariat@niebieska21.pl


mgr Elżbieta Stępak

mgr Elżbieta Stępak

wychowawca klasy 1a

wykształcenie: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz oligofrenopedagogiki

obowiązki: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, zajęcia specjalistyczne

kontakt: e.stepak@niebieska21.pl


mgr Dorota Műnzberger - Gąbka

mgr Dorota Műnzberger - Gąbka

wychowawca klasy 1b

wykształcenie: mgr edukacji artystycznej - specjalność sztuka i edukacja muzyczna, studia podyplomowe w zakresie: edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zarządzania oświatą i tyflopedagogiki

obowiązki: edukacja wczesnoszkolna, muzyka, zajęcia specjalistyczne

kontakt: d.munzberger@niebieska21.pl


mgr Michalina Wójtowicz

mgr Michalina Wójtowicz

wychowawca klasy 2a

wykształcenie: mgr filologii rosyjskiej z językiem angielskim - specjalność nauczycielska i translatoryka, licencjat - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

obowiązki: język angielski, świetlica anglojęzyczna

kontakt: m.wojtowicz@niebieska21.pl


Elwira Filip

Elwira Filip

wychowawca klasy 2b

wykształcenie: licencjat w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem przedszkolnym, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

obowiązki: edukacja wczesnoszkolna, świetlica, nauczyciel wspomagający, zajęcia specjalistyczne

kontakt: e.filip@niebieska21.pl


mgr Aneta Wnęk

mgr Aneta Wnęk

wychowawca klasy 3a

wykształcenie: mgr pedagogiki rodziny, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

obowiązki: edukacja wczesnoszkolna, świetlica, nauczyciel wspomagający, zajęcia specjalistyczne

kontakt: a.wnek@niebieska21.pl


dr Katarzyna Czupińska

dr Katarzyna Czupińska

wychowawca klasy 4a

wykształcenie: dr nauk technicznych, mgr matematyki

nauczyciel akademicki w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

obowiązki: matematyka

kontakt: sekretariat@niebieska21.pl


mgr Magdalena Kozłowska

mgr Magdalena Kozłowska

wychowawca klasy 5a

wykształcenie: mgr polonistyki i przygotowanie pedagogiczne

obowiązki: język polski, wychowawca świetlicy, język polski dla obcokrajowców, pomoc nauczyciela

kontakt: m.kozlowska@niebieska21.pl


Andrew Philip Miller

Andrew Philip Miller

native speaker

doświadczenie: Brytyjczyk - od 13 lat w Polsce. Prowadził zajęcia w PWSZ w Krośnie, w szkołach podstawowych i liceach w Krośnie, native-speaker w przedszkolu „Planeta21”, w szkołach językowych, na kursach,

obowiązki: praktyczna komunikacja językowa na lekcjach, świetlica anglojęzyczna, pomoc nauczyciela

kontakt: sekretariat@niebieska21.pl


mgr Maria Wodecka-Kuliga

mgr Maria Wodecka-Kuliga

wykształcenie: mgr filologii angielskiej - specjalizacja nauczycielska

obowiązki: język angielski, świetlica anglojęzyczna, współpraca z Britisch Council

kontakt: m.wodecka@niebieska21.pl


mgr Elżbieta Brynecka

mgr Elżbieta Brynecka

wykształcenie: mgr Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych, studia podyplomowe - Wiedza o kulturze z elementami antropologii kultury oraz Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
nauczyciel dyplomowany

obowiązki: plastyka, zajęcia artystyczne

kontakt: sekretariat@niebieska21.pl


mgr Cecylia Kafel

mgr Cecylia Kafel

wykształcenie: mgr chemii, studia podyplomowe z zakresu nauczania przyrody, nauczania biologii i z zakresu oligofrenopedagogiki
nauczyciel dyplomowany

obowiązki: przyroda, chemia

kontakt: sekretariat@niebieska21.pl


mgr Jerzy Krzysztyniak

mgr Jerzy Krzysztyniak

wykształcenie: mgr wychowania technicznego w zakresie nauczania wychowania technicznego i elementów informatyki

obowiązki: edukacja komputerowa, informatyka

kontakt: sekretariat@niebieska21.pl


mgr Lidia Malczyk

mgr Lidia Malczyk

wykształcenie: mgr historii
nauczyciel dyplomowany

obowiązki: historia, wiedza o społeczeństwie

kontakt: sekretariat@niebieska21.pl


mgr Magdalena Potyrała

mgr Magdalena Potyrała

nauczyciel informatyki i techniki

wykształcenie: mgr wychowania technicznego, studia podyplomowe w zakresie inżynierii oprogramowania, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w zakresie doradztwa zawodowego

obowiązki: edukacja komputerowa, informatyka, technika

kontakt: sekretariat@niebieska21.pl


MENU