Iwona Kielar -nauczyciel muzyki w klasie IA i IB

 
 
  • mgr sztuki muzycznej,
  • zajęcia umuzykalniające.
 
Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu  Rzeszowskiego w Rzeszowie na kierunku Edukacja Artystyczna  w zakresie sztuki muzycznej. Ukończyła także Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Krośnie w klasie wiolonczeli.
 
Uczestniczka szkoleń:
  • „Metoda Batii Straus w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
  • „Dźwięk, który nas otacza czym właściwie jest?- muzykoterapia w przedszkolu
    i w szkole”.
 
Pracuje w naszej szkole od 01 września 2019r. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pracowała w latach 2006-2009r. jako nauczyciel w szkole podstawowej i przedszkolach samorządowych. Od 2009r. związana z oświatą niepubliczną. Prowadzi zajęcia rytmiczno-ruchowe i umuzykalniace w kilku przedszkolach prywatnych
w Krośnie i w okolicy.