Świetlica szkolna

 

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30
 
Hasło przewodnie świetlicy:
OPIEKA NAD DZIEĆMI, WESOŁA ZABAWA,
ROZRYWKA I RADOŚĆ
TO ŚWIETLICY SPRAWA!
 

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, zarówno przed, jak i po lekcjach.
 
  

  

Chcemy aby czas ten dzieci spędzały nie tylko miło i przyjemnie, ale również pożytecznie. Dlatego też dzieci przebywające w świetlicy mają możliwość udziału w wielu zajęciach dodatkowych organizowanych przez wychowawców, są to między innymi zajęcia:
 • plastyczne,
 • czytelnicze,
 • ruchowe,
 • muzyczne,
 • językowe,
 • relaksacyjne,
 • gry i zabawy przy użyciu monitora interaktywnego,
 • zabawy na podłodze interaktywnej „SmartFloor”,
 • gry i zabawy stolikowe,
 • konkursy,
 • zabawy na świeżym powietrzu.
 
    

  

Uczniowie mają też czas na swobodne zabawy zgodne z ich indywidualnymi zainteresowaniami.
 
  

  

Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.