Świetlica szkolna

 

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00 
 
Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, zarówno przed jak i po lekcjach. Chcemy aby czas ten dzieci spędzamy nie tylko miło i przyjemnie, ale również pożytecznie. Dlatego dzieci przebywające
w świetlicy mają możliwość udziału w wielu zajęciach dodatkowych organizowanych przez opiekunów, są to zajęcia: plastyczne,
czytelnicze, ruchowe, muzyczne, gry i zabawy stolikowe. Uczniowie mają też czas na swobodne zabawy zgodne z ich indywidualnymi zainteresowaniami.
 
Nasza świetlica zapewnia komfortowe warunki oraz kompetentną pomoc w odrabianiu zadań domowych. Panuje w niej przyjazna atmosfera dzięki czemu dzieci dobrze się tu czują, poznają się wzajemnie i nawiązują przyjaźnie. Uczą się życia w grupie oraz współpracy
i współdziałania.