Wyposażenie szkoły


Oto nasza szkoła!

  
     


A w niej:

Klasy z tablicą interaktywną


          


Sala gimnastyczna

     


Boisko ze sztuczną trawą

     


Pracownia informatyczna

     


Świetlica z monitorem interaktywnym

     


Gabinety terapeutyczne