Języki obce

Edukacja językowa to nasza mocna strona!

Szkoła Podstawowa „NIEBIESKA 21” może się poszczycić rozszerzoną ofertą nauki języków obcych już od klasy pierwszej. Wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się przy systematycznym obcowaniu z językiem, dlatego nasi uczniowie mają zwiększoną, w stosunku do innych szkół publicznych liczbę godzin języków obcych. Język angielski realizowany jest w wymiarze 4 godzin tygodniowo w klasach anglojęzycznych już od pierwszej klasy.

Kreatywna nauka języków obcych

Nasze lekcje języka angielskiego przebiegają z użyciem wszystkich zmysłów tzn. synestezji. Polega to na tym, że gdy dziecko uczy się nowego słowa, to staramy się, by miało przed oczami jego obraz, słyszało je i gdy dane słowo budzi w nim emocje, także je odczuwało. Zajęcia angielskiego oparte zostały na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning), której założeniem jest łączenie nauki języka z przekazywaniem wiedzy z różnych dziedzin - nauka języka przeplatana jest elementami zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych i wielu innych. Dzieci malują, wycinają, lepią, śpiewają, tworzą elementy przedstawień artystycznych, a w międzyczasie poznają nowe słowa i zwroty w języku angielskim. Na naszych lekcjach języka angielskiego używamy tablic interaktywnych, korzystamy ze specjalistycznych programów, co znacznie wpływa na motywację dzieci do nauki.

Nauczyciele języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej uczą głównie przez zabawę, nieustannie pielęgnując motywację wewnętrzną, a w klasach starszych przygotowują uczniów merytorycznie i mentalnie do zdawania egzaminów potwierdzających ich kompetencje językowe. Założeniem nauczyciela jest, by uczniowie opanowali podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące sytuacji codziennych. Istotnym celem programu jest również kształcenie słuchu dzieci i uwrażliwienie na dźwięki nieobecne w języku ojczystym. Zakres tematyczny oparty jest na podstawie programowej i obejmuje m.in. autoprezentację, nazwy zwierząt, kolorów, liczebniki, części ciała, środki transportu itp.

W NIEBIESKIEJ uczniowie mogą już od pierwszej klasy brać udział w zajęciach kółek językowych: hiszpańskiego, rosyjskiego i angielskiego w ramach świetlicy anglojęzycznej.