Metoda MNRI Neurosensomotoryczna integracja odruchów

Głównym celem MNRI© Terapii Neurostrukturalnej Integracji Odruchów jest uwolnienie napięcia spowodowanego negatywnym wpływem odruchu ochrony ścięgien i poprawę napięcia mięśni.

Dzięki temu zmniejszany lub niwelowany jest stres, przywrócone zostają powiązania między aspektami strukturalnymi a wzorcami odruchów.

Terapia zalecana jest w przypadkach:

 • porażenia mózgowego,
 • autyzmu,
 • nadpobudliwości psychoruchowej,
 • depresji i negatywizmu,
 • zespołów genetycznych,
 • trudności w nauce,
 • zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
 • występowania lęków i fobii,
 • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
 • zaburzonego rozwoju mowy,
 • przy słabej koordynacji tułów – kończyny,
 • przy skłonność do utraty koncentracji, chaotycznego zachowania, hiperaktywności.