Terapia logopedyczna

 

Logopeda oferuje pomoc dzieciom, młodzieży i osobom starszym z zaburzeniami neurorozwojowymi, wadami genetycznymi i zaburzeniami sprzężonymi, niepełnosprawnością umysłową, afazją, demencją oraz z zaburzeniami artykulacji, procesu uczenia się i koncentracji uwagi.
 
      
 
Indywidualnie dostosowany do potrzeb i możliwości każdego pacjenta program terapeutyczny oraz prowadzona w sposób systematyczny i intensywny terapia logopedyczna przynosi oczekiwane rezultaty.
W celu uzyskania lepszych efektów konieczna jest również praca w domu, według zaleceń specjalisty.
 
      
 
Wskazania do terapii logopedycznej:
  •     brak reakcji na polecenia i komunikaty,
  •     brak mowy,
  •     brak jakichkolwiek sposobów komunikowania się z otoczeniem,
  •     trudności z oddychaniem, połykaniem, ssaniem i gryzieniem,
  •     trudności z prawidłową artykulacją poszczególnych głosek,
  •     trudności w mówieniu po urazach i uszkodzeniach mózgu.

Terapią logopedyczną objęci są w naszej szkole uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane jest dodatkowo badanie przesiewowe pod kątem wad wymowy.