Trening umiejętności społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) ma na celu poprawę funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Nauczanie bazuje na wykorzystywaniu modelowania (prezentacja umiejętności), odgrywaniu ról (dziecko ma możliwość przećwiczenia umiejętności), udzielaniu informacji zwrotnych (po odegraniu roli) oraz generalizacji (wykorzystanie nabytych umiejętności w innym środowisku).

Nabywanie nowych kompetencji jest bardziej skuteczne, gdy odbywa się w przyjaznym i wspierającym otoczeniu. Relacje społeczne tworzące się podczas zajęć pozwalają stworzyć bezpieczne miejsce do rozmowy o własnych problemach. Często są to pierwsze pozytywne doświadczenia dla dziecka z deficytami społecznymi w grupie rówieśniczej.

Rozwijanie kompetencji społecznych dokonuje się poprzez:

  • uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb,
  • trening umiejętności komunikacyjnych,
  • zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  • poznanie metod radzenia sobie z emocjami,
  • pracę nad przestrzeganiem zasad,
  • uczenie odreagowania napięć emocjonalnych,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.