Terapia z tyflopedagogiem

Tyflopedagogika należy do działu pedagogiki specjalnej. Zadaniem tyflopedagogiki jest wychowanie, edukacja, terapia i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących.

Tyflopedagog zajmuje się edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących.

Terapeuta prowadzi ćwiczenia wzrokowe, których zadaniem jest mobilizowanie pacjenta do korzystania z posiadanych możliwości wzrokowych we wszystkich sytuacjach życiowych oraz pomagać na wielu płaszczyznach życia codziennego.

Terapia tyflopedagogiczna obejmuje proces rehabilitacji wzroku:

  • stymulowanie widzenia
  • usprawnianie pamięci wzrokowej
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
  • pobudzanie do patrzenia
  • stymulowanie podstawowych sprawności wzrokowych
  • wsparcie rodziców/opiekunów

Rehabilitacja wzroku prowadzona jest indywidualnie. Program terapii opracowany jest zgodnie z potrzebami pacjenta.

Zajęcia z zakresu tyflopedagogiki prowadzi mgr Dorota Műnzberger-Gąbka – tyflopedagog.