Mały mistrz matematyki

Matematyka to królowa nauk i w myśl słów Arystotelesa „jest miarą wszystkiego”. Ukształtowała świat, w którym żyjemy, w większym stopniu niż jakakolwiek inna dziedzina wiedzy. Warto zadbać o to, aby dzieci polubiły ją i po wielu latach nauki szkolnej wiązały z nią dobre doświadczenia i miłe wspomnienia, dlatego na początek szkolnej drogi proponujemy naukę przez zabawę.

Najbardziej chłonny do rozwijania myślenia matematycznego jest umysł dziecka w młodszym wieku szkolnym. Jest to wiek pytań i nieustannych poszukiwań. Umiejętnie podsunięte wskazówki i sposoby analizowania danych mogą stać się dla dziecka doskonałą pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji.

Koło „Mały Mistrz matematyki” powstało z myślą o dzieciach wykazujących zdolności i szczególne zainteresowania matematyczne. Dążymy do tego by nasi uczniowie rozwijali swoje predyspozycje i poszerzali wiedzę w tej dziedzinie. Celem naszego koła jest ukształtowanie samodzielnego i logicznego myślenia. Chcemy by dzieci zauważyły matematykę i jej zastosowanie w otaczającym środowisku, a także umiejętnie odróżniały dane istotne od zbędnych co pomoże im w twórczym kreowaniu rzeczywistości.

Podczas zajęć uczniowie nabiorą pewności siebie w czasie obcowania z liczbami i figurami geometrycznymi. Poprzez ruch, manipulowanie przedmiotami i doświadczenia, dzieci dowiedzą się, że matematyka jest niezwykle ciekawa i inspirująca. Rozwijamy:

  • potencjał intelektualny,
  • orientację przestrzenną,
  • orientację w czasie,
  • umiejętność analitycznego oraz przyczynowo-skutkowego myślenia,
  • samodzielność w wyciąganiu prawidłowych wniosków,
  • zdolność rozwiązywania i tworzenia łamigłówek umysłowych,
  • przewidywanie skutków własnych decyzji.