Kreatywnie na co dzień – warsztaty plastyczno-techniczne

 
  
,,Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie”.
 
 
Proponujemy naukę przez doświadczanie, odkrywanie i poznawanie.
,,Kreatywnie na co dzień” to warsztaty plastyczno-techniczne, na których młodzi artyści pod okiem nauczyciela-pasjonata rozwijają odkryte i nieodkryte jeszcze talenty.
Celem działań sensorycznych jest budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań, jakie stawia współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim dzieci będą gotowe do osiągania sukcesów.
Na naszych zajęciach liczy się proces twórczy, który zachodzi podczas zajęć, a nie efekt (gotowa praca), chociaż nie rezygnujemy z przygotowania naszych dzieci do konkursów tematycznych.


 


      
 

Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”.  
 
   
 
Warsztaty plastyczno-techniczne to czas, kiedy inspirujemy uczniów i rozbudzamy ich wyobraźnię. Jest to propozycja, w której każde dziecko ma szansę na sukces, w których wszystko jest dozwolone, nawet największa fantazja. Nasze zajęcia - zawsze interesujące, bogate w materiały, penetrujące nowe techniki, nastawione na kształtowanie bycia małym artystą bez narzucania schematów i ram.

 
   

   

Dzieci podczas warsztatów ćwiczą, rozwijają:
- ciekawość poznawczą,
- ekspresję twórczą,
- wyobraźnię, kreatywność i myślenie twórcze,
- dokładność i staranność,
- wiarę we własne możliwości i pewność siebie,
- spontaniczność w twórczej ekspresji,
- możliwości innowacyjne poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu,
- poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonywanej pracy,
- posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu,
- umiejętności manualne,
- wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi,
- umiejętność posługiwania się różnymi technikami i narzędziami.

Planujemy spotykać się w każdy czwartek  o godzinie 13.15-14.00.                                      

 
Na zajęcia zaprasza mgr Elżbieta Stępak