Kółko przyrodnicze

Program jest przeznaczony do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych. Głównym jego założeniem jest rozbudzanie zainteresowania uczniów światem przyrody, jej pięknem i precyzyjnym funkcjonowaniem.

Ważnym aspektem wychowawczym jest również kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego z nas za stan środowiska, przekonanie o zależności człowieka od przyrody i konieczności jej ochrony.

Poprzez zajęcia przyrodnicze pragniemy nie tylko poszerzać wiedzę uczniów w tym zakresie, ale również rozwijać pasje i zainteresowania wychowanków. Odkrywając tajemnice niesamowitego świata, który kreuje nam natura, zapewnimy dzieciakom umiejętność rozsądnego korzystania z darów, jakie daje nam nasza planeta Ziemia.

Ze względu na wiek, potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, opartymi na działaniu i obserwacji, które wzbudzają aktywność poznawczą, kształcą umiejętności wyciągania wniosków i poprawnego rozumowania.

Cele ogólne zajęć:

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów;
 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań przyrodniczych.

Cele szczegółowe:

 • rozbudzanie ciekawości i zainteresowania przyrodą;
 • kształtowanie potrzeby bezpośredniego kontaktu z przyrodą;
 • wdrażanie uczniów do podejmowania działań „małymi kroczkami” na miarę ich możliwości;
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna;
 • poznanie zjawisk przyrodniczych;
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska;
 • poznanie budowy i funkcjonowania własnego organizmu;
 • kształtowanie potrzeby troski o własne zdrowie i prawidłowy rozwój;
 • kształtowanie umiejętności korzystania z dóbr przyrody bez jej degradacji i bezmyślnego niszczenia;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się bezpośrednimi (obserwacja, doświadczenia) i pośrednimi (książki, ilustracje, filmy) metodami
 • poznawania przyrody;
 • nabywanie umiejętności korzystania z lupy i mikroskopu;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się mapą i atlasami przyrodniczymi;
 • poznanie technik relaksu i odpoczynku na łonie natury.

Jeśli jesteś ciekawy świata, lubisz podróże, gromadzisz ciekawostki o różnych zakątkach kuli ziemskiej– dołącz do Klubu Podróżnika. Tym się zajmujemy. Poznajemy świat, ludzi, przyrodę. Oglądamy zdjęcia i filmy, czytamy legendy, szukamy ciekawostek, słuchamy melodii, poznajemy miejsca poprzez najbardziej charakterystyczne zapachy. Zwiedzamy Lublin, czasem wyjeżdżamy nieco dalej. Prowadzimy dzienniki wakacyjnych podróży.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów – tych młodszych i tych starszych.

Czekamy na Was w czwartek :)

mgr Katarzyna Kubit
mgr Elżbieta Stępak