Szachy

 
 
Szachy to wspaniała gra mająca mnóstwo zalet edukacyjnych. Wymaga ciągłego podejmowania decyzji, opracowania strategii, które muszą być stale modyfikowane. W trakcie gry aktywują się jednocześnie, często przeciwstawne umiejętności intelektualne. Rozwija się osobowość dziecka. Grając w szachy poznajemy smak zwycięstwa oraz gorycz porażki.


Co daje dziecku nauka gry w szachy?
  1. Poprawie ulegają zdolności intelektualne, zwiększa się IQ: rozwija się wyobraźnia, zdolność do koncentracji uwagi, porządkowania myśli, planowania oraz zrozumienia swoich działań i ich konsekwencji.
  2. Poprawiają się umiejętności arytmetyczne: szachy odgrywają kluczową rolę w rozwoju umiejętności matematycznych dziecka.
  3. Zdolności językowe ulegają wyostrzeniu: szachy wykorzystują i wzmacniają zdolności indywidualne dziecka, co wpływa także na sferę językową.
  4. Kształtują się umiejętności krytycznego myślenia oraz umiejętności oceny sytuacji: doskonaleniu ulega zdolności organizacyjne, odporność na rozproszenie uwagi, refleks i poprawa koordynacji ruchowej.
  5.  Następuje rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych: dzięki licznym rozgrywkom dziecko ma kontakt z innymi osobami, co wpływa pozytywnie na zdolność do spostrzegania, kontroli i oceny emocji własnych i innych.
  6. Zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym: m.in. demencji, chorobie Alzheimera.
 

Do gry w szachy nie są wymagane żadne specjalne umiejętności. Każdy z nas może nauczyć się tej wspaniałej gry. Biorąc pod uwagę korzyści jakie ona przynosi – zdecydowanie warto podjąć wysiłek!