Zajęcia muzyczno - rytmiczno– taneczne

 

Na naszych zajęciach dzieci rozwijają uzdolnienia muzyczne, taneczne, poczucie rytmu i słuch. Na zajęciach wykorzystywane są elementy muzykoterapii.
 


Rozwijamy wyobraźnię, twórcze myślenie, sprawność manualną i poczucie rytmu poprzez ruch i grę na instrumentach perkusyjnych. Zalety zajęć muzycznych dla dzieci są bardzo wszechstronne, rozwijają kompetencje społeczne – wspólny śpiew, gra w orkiestrze czy nauka tańca – rozwijają kompetencje społeczne. Taka „współpraca” uczy dzieci pracy w grupie i wzajemnego wsparcia, pomaga w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Muzyka pomaga uzyskać lepszą pamięć i koncentrację. Ma także działanie pedagogiczne i wpływa na sferę poznawczą.
 


Nauka gry na instrumentach aktywizuje obie półkule mózgu, co przyczynia się do poprawy pamięci, zdolności uczenia się, zwiększa uwagę u dzieci. Muzyka w połączeniu z ruchem, np. klaskaniem czy marszem, pobudza do myślenia. Pomaga w nauce przedmiotów ścisłych - uczy nieskomplikowanych operacji myślowych, w tym analizy, porównań czy syntez. Badania potwierdzają, że dzieci, które systematycznie ćwiczą grę, osiągają lepsze rezultaty w nauce przedmiotów ścisłych. Bardzo ważne jest również uwrażliwienie na piękno. Obcowanie z muzyką kształtuje wrażenia i upodobania estetyczne. Pobudza to wrażliwość dziecka, wzbogaca także jego wyobraźnię. Muzyka łagodzi obyczaje, dlatego aktywny kontakt z tą formą sztuki, eliminuje agresywne zachowania.
 


Dzieci, które uczą się gry na instrumentach są ponadto bardziej opanowane i rzadziej się kłócą. Obcowanie z muzyką ma także wpływ terapeutyczny – zaspokaja potrzebę aktywności, odpręża i redukuje stres. Poprzez uczestnictwo w zajęciach muzycznych dzieci oswajają się z wystąpieniami publicznymi i lepiej radzą sobie z tremą. Poprzez aktywną zabawę i ćwiczenia rytmiczne poprawiamy koordynację ruchową. Systematyczne obcowanie z muzyką kształtuje charakter dziecka i ma wszechstronny wpływ na wszystkie obszary jego rozwoju, a w szczególności emocjonalny, intelektualny i społeczny.
 

Jednak najważniejsze jest to, że nasze zajęcia dają DUŻO RADOŚCI !