INFORMACJE OGÓLNE

Do Szkoły Podstawowej „Niebieska 21” przyjmujemy uczniów po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej, którą rozpoczyna złożenie przez Rodzica formularza zgłoszenia dziecka do szkoły. Formularz jest dostępny na stronie internetowej (link do formularza). Rodzice mogą także wypełnić formularz zgłoszeniowy bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły. Dalsze postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.

Na rok szkolny 2022/2023 Szkoła Podstawowa NIEBIESKA 21 prowadzi rekrutację:

 • do klasy pierwszej
  • lingwistycznej – ze zwiększoną liczbą języka angielskiego
  • ogólnej – ze zwiększoną liczbą zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • integracyjnej
 • do klasy czwartej
  • lingwistycznej – ze zwiększoną liczbą języka angielskiego
  • ogólnej – ze zwiększoną liczbą zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • integracyjnej
 • do klas I -VII na edukację domową

W sytuacjach szczególnych Rodzice mogą także zapisać dziecko do szkoły w trakcie roku szkolnego, o ile w danej klasie jest wolne miejsce.

Wszystkich zainteresowanych ofertą szkoły prosimy o kontakt telefoniczny

sekretariat@niebieska21.pl
tel: 780 151 434

dyrektor@niebieska21.pl
tel: 780 151 233