NIEBIESKA 21 PROWADZI REKRUTACJĘ!


na rok szkolny 2021/2022  

 
 • do klasy pierwszej 
  • lingwistycznej  - codziennie język angielski, 
  • ogólnej - codziennie zajęcia sportowo- rekreacyjne 
  • integracyjnej - wszystkie zajęcia w małej grupie do 10 osób
 
 • do klasy czwartej
  • lingwistycznej z rozszerzonym językiem angielskim i niemieckim/hiszpańskim  
   • we wszystkich klasach zajęcia z native-speakerem
   • pomagamy w przygotowaniu naszych uczniów do certyfikowanych  egzaminów
   • zapewniamy pomoc specjalistów dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi
 
 • do klasy I -VII na edukację w systemie pozaszkolnym
  • jako szkoła przyjazna edukacji domowej umożliwiamy realizację obowiązku szkolnego poza szkołą
  • prowadzimy egzaminy  klasyfikacyjne  i zajęcia rewalidacyjne
 


ZGŁOSZENIA  DO SZKOŁY ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ
http://www.niebieska 21.pl w zakładce REKRUTACJA 

 
sekretariat@niebieska21.pl dyrektor@niebieska21.pl
tel: 780 151 434 tel: 780 151 233