Piątki z Niebieską

 
 
Wyjątkowy program zajęć w okresie:
14 lutego - 20 marca 2020

w godz. 14.30- 16.30.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieska 21 organizuje cykl spotkań integracyjnych PIĄTKI Z NIEBIESKĄ dla kandydatów do szkoły oraz dla uczniów klasy pierwszej.

W programie
Gry i zabawy ruchowe, zajęcia edukacyjne, próby komunikacji w języku angielskim, trening aktywnego słuchania, kształcenie umiejętności współpracy i rywalizacji zespołowej, zajęcia z kształcenia artykulacji wymowy, zabawy logopedyczne, elementy integracji sensorycznej i wiele innych. Zajęcia, z wykorzystaniem nowoczesnych form i interaktywnego sprzętu poprowadzi doświadczona wpracy z dziećmi kadra naszej szkoły: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, wychowania fizycznego, informatyki, native­ speaker, specjaliści i certyfikowani terapeuci.

Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek w godz. 14.30- 16.30.

Zapisy na każdy piątek przyjmuje sekretariat szkoły w okresie obowiązywania programu:
14 luty, 21luty, 28 luty, 6 marca, 13 marca, 20 marca 2020 roku. 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chętnych do udziału w zajęciach integracyjnych - formularze dostępne są w sekretariacie. Pierwszeństwo przy zapisach na  konkretne dni zajęć  przysługuje dzieciom zapisanym do szkoły na rok szkolny 2020/2021 oraz uczniom Niebieskiej 21.

Serdecznie zapraszamy!