Rekrutacja


na rok szkolny 2020/2021


Niepubliczna Szkoła Podstawowa NIEBIESKA 21 w Krośnie
prowadzi rekrutację do:

 
 • klasy pierwszej
I A   - lingwistycznej  z rozszerzonym językiem angielskim
I B  - ogólnej

 
 • klasy drugiej  -  w miarę wolnych miejsc
II A  -  z rozszerzonym językiem angielskim
II B  - ogólnej
 
 • klasy trzeciej z rozszerzonym językiem angielskim

 
Integracyjne Przedszkole PLANETA 21 w Krośnie
prowadzi rekrutację do:
             

 
 • oddziału zerowego - dla dzieci sześcioletnich - budynek przy ul. Czajkowskiego 51
 • pozostałych oddziałów  - dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat oraz dla dzieci starszych - budynek przy ul. Wolności 1

 
Już dziś zadbaj o miejsce dla Twojego dziecka w naszej szkole.
Pobierz formularz zgłoszeniowy i umów dziecko na zajęcia rekrutacyjne.Serdecznie zapraszamy!
 
    
Kontakt:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Niebieska 21” w Krośnie  ul. Czajkowskiego 51
e - mail: sekretariat@niebieska21.pl    tel. 780 151 434     
e - mail: dyrektor@niebieska21.pl   tel. 780 151 233
 
 
 Zasady ogólne przyjmowania dzieci do szkoły
na rok szkolny 2020/2021.

 
 1. Zgłoszenie dziecka do szkoły wymaga wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i złożenia go w sekretariacie szkoły.
 2. Sekretariat szkoły prowadzi rejestrację zgłoszeń, które są rozpatrywane zgodnie z datą  wpływu.
 3. Złożony formularz jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym/kwalifikacyjnym dziecka.
 4. Do szkoły przyjmuje dyrektor po przeprowadzeniu postepowania  rekrutacyjnego/kwalifikacyjnego. Dokumenty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym  oraz ich wzory będą dostępne w wersji elektronicznej.
 5. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem dostarczenia podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, zakwalifikowania dziecka do szkoły i zawarcia przez Rodzica umowy o kształcenie dziecka.
 6. Szkoła potwierdza e-mailem informację o przyjęciu dziecka do szkoły, po uregulowaniu wpisowego.
 7. Niedokonanie opłaty w terminie oznacza rezygnację z podjęcia nauki dziecka w szkole.