Rada Rodziców


Dnia 19.09.2019r. została powołana Rada Rodziców, która w najbliższym czasie przygotuje regulamin swojej działalności.