KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

W OKRESIE 1.09.2021 – 27.02.2022 
 • spotkanie na sali gimnastycznej  
 • pasowanie na ucznia i ślubowanie pierwszoklasistów
 • zajęcia dla dzieci klas I- III z wychowawcami
 • spotkanie organizacyjne rodziców klas I- III z dyrektorem i wychowawcami
 • spotkanie organizacyjne ze szkolnym  koordynatorem edukacji domowej rodziców dzieci  klas I-VII spełniających obowiązek szkolny w formie edukacji domowej
 • eucharystia w kościele OO. Franciszkanów
 • spotkania organizacyjne z wychowawcami klas I- III,
 • wybór rad klasowych rodziców
 • szkolna wycieczka integracyjna, 
 • warsztaty przyrodnicze w terenie 
  • termin może ulec zmianie (uzależniony od warunków atmosferycznych)
 • indywidualne spotkania zespołu PPP z rodzicami dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • spotkania zespołów klasowych – organizacja zajęć ppp w klasach, omówienie zaleceń 
 • akademia i podsumowanie szkolnego konkursu – „Mój Nauczyciel”
 • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • szkoła zapewni zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (na wniosek rodziców) 
  • planowane wyjście do kina  w ramach edukacji filmowej
 • informacja o postępach uczniów
 • konsultacje indywidualne z terapeutami
  • szczegółowe terminy podadzą  wychowawcy 
 • wyjście na cmentarz na groby poległych w obronie Ojczyzny
 • szkoła zapewni zajęcia opiekuńczo –wychowawcze i terapeutyczne (na wniosek rodziców)
 • zabawa połączona z tradycyjnymi wróżbami 
 • popołudniowy dyżur wychowawców, nauczycieli i terapeutów
  • szczegółowe dni i godziny dyżuru dla każdej z klas zostaną podane w dzienniku elektronicznym przez wychowawców i pedagoga szkolnego
 • wigilia szkolna
 • jasełka dla rodziców i wspólne kolędowanie
 • 24.12.2021r. i 31.12.2021r. – szkoła nieczynna
 • 23.12.2021r.i 27.12- 30.12.2021r. szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze i terapeutyczne (na wniosek rodziców)
 • dzień ustawowo wolny od pracy 
 • szkoła zapewni  zajęcia opiekuńcze i terapeutyczne  (na wniosek rodziców) 
 • przyjęcie wyników klasyfikacji śródrocznej,
 • informacja  o działalności organów szkoły w I półroczu
 • wywiadówki półroczne
 • prezentacja osiągnięć uczniowskich w I półroczu
 • podsumowanie  pracy terapeutycznej
 • podsumowanie szkolnego  konkursu MOI DZIADKOWIE,
 • klasowe spotkania z Dziadkiem i Babcią 
 • inauguracja cyklu spotkań dla kandydatów do szkoły
 • w pierwszym tygodniu ferii zimowych:  
  • obóz narciarski (narty biegowe) 
  • organizacja obozu uzależniona od warunków atmosferycznych i sytuacji epidemicznej
 • w drugim tygodniu ferii  zimowych 
  • półkolonia rekreacyjno- językowa
  • turnus terapeutyczny 
 
UWAGA
Przedstawiony harmonogram obejmuje wyłącznie wydarzenia cykliczne w okresie  od początku roku szkolnego do ferii zimowych  i nie wyczerpuje  imprez, uroczystości, konkursów zgłoszonych do realizacji po 15 września 2021r. Harmonogram  planowanych w II okresie zebrań z rodzicami, uroczystości  i innych znaczących wydarzeń szkolnych oraz zajęć wakacyjnych zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
 
Dyrektor Szkoły
 Grażyna Gregorczyk