Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Niebieska 21"
 
 
SEMESTR I
 
01.09.2020r. (wtorek) –  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:
 • spotkanie w szkole,
 • pasowanie na ucznia i ślubowanie pierwszoklasistów
 
02.09.2020r. (środa) –  rozpoczęcie roku katechetycznego
 • eucharystia w kościele OO. Franciszkanów
 
04.09.2020r. (piątek) – spotkanie z rodzicami klas I i II
 • spotkanie organizacyjne z dyrektorem i wychowawcami
 • wybór rad klasowych rodziców
 
25.09.2020r. (piątek) – wyjazd integracyjny wszystkich uczniów
 • szkolna wycieczka turystyczno- krajoznawcza
 • spotkanie integracyjne rodziców, uczniów i nauczycieli
termin może ulec zmianie (uzależniony od warunków atmosferycznych)

30.09.2020r. (środa ) – dzień Chłopaka
 • spotkanie międzyklasowe

13.10.2020r. (wtorek ) –  Dzień   Edukacji Narodowej  w szkole
 • „Nasi nauczyciele też chodzili do szkoły” 

14.10.2020r. (środa) – Dzień Edukacji Narodowej
 • dzień wolny od zajęć  dydaktycznych -  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze

27.10.2020r. (wtorek) - spotkania z rodzicami
 • informacja o  postępach uczniów
 • konsultacje indywidualne  z terapeutami
 
01.11.2020r. (niedziela) – Uroczystość Wszystkich Świętych
 • „Pamiętamy” – wspólne wyjścia na cmentarz  w tygodniu poprzedzającym Dzień Zmarłych

10.11.2020r. (wtorek) obchody  Narodowego Święta Niepodległości
 • szkolna akademia,
 • Konkurs Pieśni Patriotycznej

11.11.2020r. (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
 •  dzień ustawowo wolny od pracy

01.12.2020r. (wtorek)
 •  dzień otwartych drzwi  dla rodziców – dyżur nauczycieli

07.12.2020r. (poniedziałek)
 • Mikołajki

22.12.2020r. (wtorek ) – wigilia szkolna
 • wigilia szkolna
 • jasełka dla rodziców i wspólne kolędowanie
 
23.12.2020r. (środa) -  01.01. 2021r. (piątek)  – zimowa  przerwa świąteczna - szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych
 • od 24.12 – 27.12. 2020 r. oraz 31.12.2020 r. – szkoła nieczynna
 •  w dniach:  23.12.2020 i 28.12- 30.12.2020 r.  - szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze i terapeutyczne

04.01.2021r. (poniedziałek )   -  rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej

06.01.2021r. (środa)    -  Święto Trzech Króli
 • dzień ustawowo wolny od pracy

21.01.2021r. (czwartek) - Dzień Babci i Dzadka​
 • wspólne  świętowanie
 • prezentacja osiągnięć uczniowskich

22.01.2021r. (piątek) – Dzień Otwarty dla Rodziców
 • inauguracja cyklu spotkań dla kandydatów do szkoły
 
26.01.2021r. (wtorek) – konferencja Rady Pedagogicznej
 • zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej
 • podsumowanie działalności szkoły w I półroczu
 
28.01.2021r. (czwartek) - zebrania z rodzicami
 • wywiadówki półroczne
 • podsumowanie efektów  pracy terapeutycznej
 
29.01.2021r. (piątek)
 • zabawa karnawałowa – zakończenie I półrocza
 
01.02. (poniedziałek)  - 14.02.2021r. (niedziela) – ferie zimowe
 • w pierwszym tygodniu ferii szkoła nieczynna
 • w drugim tygodniu ferii szkoła organizuje półkolonię lub obóz zimowy
więcej informacji w późniejszym terminie
 
 
 
SEMESTR II
 
15.02.2021r. (poniedziałek) –  wznowienie zajęć szkolnych
 • informacja o uroczystościach szkolnych,  zebraniach z rodzicami i innych znaczących wydarzeniach zostanie opublikowana w terminie późniejszym
 
Informacja o dniach wolnych  w szkole w II semestrze

01.04.2021r. (czwartek) -  06.04.2021r. (wtorek) -  wiosenna przerwa świąteczna -  szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych
 • 02.04.2021r. (wielki piątek)– szkoła nieczynna
 •  w dniach:  01.04.2021r. (wielki czwartek)  i 6.04.2021r.  (wtorek po świętach) -  szkoła zapewnia zajęcia  opiekuńcze i terapeutyczne
 
01.05.2021r. (sobota) - Święto Pracy
 • dzień ustawowo wolny od pracy
 
03.05.2021r. (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3-Maja
 • dzień ustawowo wolny od pracy

03.06.2021r. (czwartek)   - Boże Ciało
 • dzień ustawowo wolny od pracy  
 
04.06.2021r. (piątek)   - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   
 • zajęcia terapeutyczne i opieka świetlicowa zgodnie z planem  
 
25.06.2021r. (piątek ) - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

WAKACJE
 
26.06.2021r. (sobota) – 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) – przerwa wakacyjna  
 • w dniach:  28.06.2021r. (poniedziałek)  do 30.06.2021r. (środa) -  szkoła zapewnia zajęcia  opiekuńcze
 • w okresie od 20  lipca do 15 sierpnia 2021r. szkoła będzie niedostępna  dla uczniów  
 • od 16 sierpnia 2021r. w szkole będą  prowadzone będą zajęcia adaptacyjne
  i integracyjne dla nowych uczniów z możliwością uczestnictwa w nich uczniów klas starszych.
 • w okresie  wakacji, o ile pozwoli sytuacja epidemiczna będą organizowane    wycieczki i  obozy wypoczynkowe.