SZKOLNE PLANY NAUCZANIA 2023/24

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy Ia

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2023/24 2024/25 2025/26  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne 2 3 3 8
Wychowanie fizyczne - basen 1      
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Komunikacja w języku angielskim 2) 2 2 2 6
Razem pozostałe 3 3 4 10
 1. w grupie lingwistycznej dodatkowe 2 godziny języka angielskiego z native speakerem

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy Ib

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2023/24 2024/25 2025/26  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne 2 3 3 9
Wychowanie fizyczne - basen 1      
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 6
Zajęcia rekreacyjno-sportowe 2) turystyka 1 1 1 3
TUS / ZRKS   1   1
Razem pozostałe 5 5 6 16
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły
 2. w grupie ogólnej dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IIa

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2022/23 2023/24 2024/25  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne - basen 1 1 1 3
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Komunikacja w języku angielskimi 1) 2 2 2 6
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 2) 2 2 2 6
PPP o charakterze terapeutycznym i wyrównawczym - zgodnie z potrzebami 1 1 1 3
Razem pozostałe 6 6 7 19
 1. zajęcia dodatkowe 2 godziny języka angielskiego z native speakerem
 2. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły z chwilą wyboru stają się obowiązkowe

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IIb

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2022/23 2023/24 2024/25  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne - basen 1 1 1 3
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
PPP o charakterze terapeutycznym i wyrównawczym - zgodnie z potrzebami 1 1 1 3
TUS / ZRKS 1 1 1 3
Razem pozostałe 5 5 6 16
 1. zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami i mozliwosciami uczniów w ramach ustalonej oferty szkoły

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo w ramach 12 godz. tygodniowo dla oodziału

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IIIa

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2021/22 2022/23 2024/24  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne - basen 1 1 1 3
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 6
PPP o charakterze terapeutycznym i wyrównawczym - zgodnie z potrzebami 1 1 1 3
angielski PPP / matematyka PPP     1  
Razem pozostałe 5 5 6 16
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły
 2. w grupie ogólnej dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IVa

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą
Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w pięcioletnim okresie nauczania
IV V VI VII VIII
Język polski 5 5 5 5 5 25
Język angielski 3 3 3 3 3 15
Język niemiecki / hiszpański - - - 2 2 4
Muzyka 1 1 1 1 - 4
Plastyka 1 1 1 1 - 4
Historia 1 2 2 2 2 9
Wiedza o społeczeństwie - - - - 2 2
Przyroda 2 - - - - 2
Geografia - 1 1 2 1 5
Biologia - 1 1 2 1 5
Chemia - - - 2 2 4
Fizyka - - - 2 2 4
Matematyka 4 4 4 4 4 20
Informatyka 1 1 1 1 1 5
Technika 1 1 1 - - 3
Wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4 20
Edukacja dla bezpieczeństwa - - - - 1 1
Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 5
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 24 25 25 32 31 137
Godziny do dyspzycji dyrektora szkoły 4 4
Język angielski 2) komunikacja językowa 1         1
Ogółem 141
Religia 1 1 1 1 1 5
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 2 2 10
TUS / ZRKS 1 - - - - 1
PPP o charakterze terapeutycznym i wyrównawczym - zgodnie z potrzebami 1 1 1 1 1 5
Wychowanie do życia w rodzinie 14R 14R 14R 14R 14R -
Doradztwo zawodowe - - - 10R 10R -
Tygodniowo przedmioty dodatkowe 5 4 4 4 4 21
Łącznie 29 29 29 36 35 158
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły
 2. dodatkowo 1 godzina języka angielskiego z native speakerem

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IVb

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą
Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w pięcioletnim okresie nauczania
IV V VI VII VIII
Język polski 5 5 5 5 5 25
Język angielski 3 3 3 3 3 15
Język niemiecki / hiszpański - - - 2 2 4
Muzyka 1 1 1 1 - 4
Plastyka 1 1 1 1 - 4
Historia 1 2 2 2 2 9
Wiedza o społeczeństwie - - - - 2 2
Przyroda 2 - - - - 2
Geografia - 1 1 2 1 5
Biologia - 1 1 2 1 5
Chemia - - - 2 2 4
Fizyka - - - 2 2 4
Matematyka 4 4 4 4 4 20
Informatyka 1 1 1 1 1 5
Technika 1 1 1 - - 3
Wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4 20
Edukacja dla bezpieczeństwa - - - - 1 1
Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 5
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 24 25 25 32 31 137
Godziny do dyspzycji dyrektora szkoły 4 4
Ogółem 141
Religia 1 1 1 1 1 5
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 2 2 10
TUS / ZRKS 1 - - - - 1
PPP o charakterze terapeutycznym i wyrównawczym - zgodnie z potrzebami 1 1 1 1 1 5
Wychowanie do życia w rodzinie 14R 14R 14R 14R 14R -
Doradztwo zawodowe - - - 10R 10R -
Tygodniowo przedmioty dodatkowe 5 4 4 4 4 21
Łącznie 29 29 29 36 35 158
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły
 2. dodatkowo 1 godzina języka angielskiego z native speakerem

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy Va

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą
Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w pięcioletnim okresie nauczania
IV V VI VII VIII
Język polski 5 5 5 5 5 25
Język angielski 3 3 3 3 3 15
Język niemiecki / hiszpański - - - 2 2 4
Muzyka 1 1 1 1 - 4
Plastyka 1 1 1 1 - 4
Historia 1 2 2 2 2 9
Wiedza o społeczeństwie - - - - 2 2
Przyroda 2 - - - - 2
Geografia - 1 1 2 1 5
Biologia - 1 1 2 1 5
Chemia - - - 2 2 4
Fizyka - - - 2 2 4
Matematyka 4 4 4 4 4 20
Informatyka 1 1 1 1 1 5
Technika 1 1 1 - - 3
Wychowanie fizyczne 4 3 4 4 4 19
Wychowanie fizyczne - basen - 1 - - - 1
Edukacja dla bezpieczeństwa - - - - 1 1
Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 5
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 24 25 25 32 31 137
Godziny do dyspzycji dyrektora szkoły 4 4
Ogółem 141
Religia 1 1 1 1 1 5
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 2 2 10
TUS / ZRKS 1 1       2
PPP o charakterze terapeutycznym i wyrównawczym - zgodnie z potrzebami 1 1 1 1 1 5
Wychowanie do życia w rodzinie 14R 14R 14R 14R 14R -
Doradztwo zawodowe - - - 10R 10R -
Tygodniowo przedmioty dodatkowe 5 4 4 4 4 21
Łącznie 29 29 29 36 35 158
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo