SZKOLNE PLANY NAUCZANIA 2022/23

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy Ia

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2022/23 2023/24 2024/25  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne, w tym basen 3 3 3 9
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 6
Język angielski 2) 2 2 2 6
Razem pozostałe 5 5 6 16
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły
 2. w grupie lingwistycznej dodatkowe 2 godziny języka angielskiego z native speakerem

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy Ib

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2022/23 2023/24 2024/25  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne, w tym basen 3 3 3 9
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 6
Zajęcia rekreacyjno-sportowe 2) 1 1 1 3
Trening umiejętności społecznych   1   1
ZRKS 1     1
Razem pozostałe 5 5 5 15
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły
 2. w grupie ogólnej dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IIa

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2021/22 2022/23 2023/24  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne, w tym basen 3 3 3 9
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 6
Zajęcia rekreacyjno-sportowe 2) 1 1 1 3
Trening umiejętności społecznych   1   1
Razem pozostałe 4 5 5 14
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły
 2. w grupie ogólnej dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IIc

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2021/22 2022/23 2023/24  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne, w tym basen 3 3 3 9
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 6
Trening umiejętności społecznych 1 1   2
Razem pozostałe 4 4 4 12
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IIIa

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2020/21 2021/22 2022/23  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 4 12
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne, w tym basen 3 3 3 9
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 6
Język angielski 2) 2 2 2 3
TUS/ZRKS     1 1
Razem pozostałe 5 5 7 17
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły
 2. dodatkowe 2 godziny języka angielskiego z native speakerem

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IIIb

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2020/21 2021/22 2022/23  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
I II III
Edukacja polonistyczna 5 5 5 15
Edukacja matematyczna 4 4 5 13
Edukacja społeczna 1 1 1 3
Edukacja przyrodnicza 1 1 1 3
Edukacja muzyczna 1 1 1 3
Edukacja plastyczna 1 1 1 3
Edukacja techniczna 1 1 1 3
Edukacja informatyczna 1 1 1 3
Język angielski 2 2 2 6
Wychowanie fizyczne, w tym basen 3 3 3 9
Razem edukacja wczesnoszkolna 20 20 21 61
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Religia 1 1 2 4
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 6
Trening umiejętności społecznych   1 1 2
Razem pozostałe 3 4 5 12
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie

PLAN NAUCZANIA dla klasy IVa

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów naucznia dla publicznych szkół
rok szkolny 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27  
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą
Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w trzyletnim okresie nauczania
IV V VI VII VIII
Język polski 5 5 5 5 5 25
Język angielski 3 3 3 3 3 15
Język niemiecki / hiszpański - - - 2 2 4
Muzyka 1 1 1 1 - 4
Plastyka 1 1 1 1 - 4
Historia 1 2 2 2 2 9
Wiedza o społeczeństwie - - - - 2 2
Przyroda 2 - - - - 2
Geografia - 1 1 2 1 5
Biologia - 1 1 2 1 5
Chemia - - - 2 2 4
Fizyka - - - 2 2 4
Matematyka 4 4 4 4 4 20
Informatyka 1 1 1 1 1 5
Technika 1 1 1 - - 3
Wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4 20
Edukacja dla bezpieczeństwa - - - - 1 1
Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 5
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 24 25 25 32 31 137
Godziny do dyspzycji dyrektora szkoły 4 4
Ogółem 141
Religia 1 1 1 1 1 5
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 1) 2 2 2 2 2 10
ZRKS 1 - - - - 1
Wychowanie do życia w rodzinie 14R 14R 14R 14R 14R -
Doradztwo zawodowe - - - 10R 10R -
Tygodniowo przedmioty dodatkowe 4 3 3 3 3 16
Łącznie 28 28 28 35 34 153
 1. zgodnie z potrzebami uczniów i ustaloną corocznie ofertą szkoły

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami w wymiarze co najmniej 2 godz. tygodniowo