ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Propozycja zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2023/2024

W obecnym roku szkolnym, szkoła prowadzi ponad 30 grup zajęć pozalekcyjnych

Pierwszeństwo kwalifikacji na dane zajęcia i termin maja uczniowie uczestniczący w roku ubiegłym systematycznie na dane zajęcia. Można wybrać nie więcej niż 5 zajęć, limit miejsc nie dotyczy zajęć dodatkowo płatnych. Szczegółowe informacje, w tym informacje o wolnych miejscach w poszczególnych grupach można uzyskać u prowadzących. Zapraszany również do zapoznania się z szczegółowym opis wszystkich zajęć pod adresem http://niebieska21.pl/oferta/zajecia-dodatkowe.

Rodzaj zajęć Prowadzący Godziny zajęć Klasy
Poniedziałek
Koło Modelarskie Jerzy Krzysztyniak 7.30 - 8.15 1 - 5
Dziennikarskie Michalina Wójtowicz 7.30 - 8.15 2 - 5
Matematyczne Aneta Wnęk 13.00 - 13.45 1 - 2
Warsztaty anglojęzyczne Maria Wodecka-Kuliga 13.00 - 13.45 1 - 5
Szkolny Klub Sportowy Piotr Zajdel 14.00 - 15.00 1 - 2
„Teatr na małej scenie” Diana Bigosińska 12.15 - 13.00 1 - 3
Mówimy i bawimy się po angielsku Andrew Miller Gr.1 12.15 - 13.00
Gr.2 13.15 - 14.00
Gr.3 14.15 - 15.00
1 -2
2 - 3
4 - 5
Wtorek
Szachy Sławomir Włoch 7.30 - 8.15 1 - 3
Historyczne Lidia Malczyk 13.00 - 13.45 4 - 5
Muzyczne Dorota Münzberger-Gąbka 13.00 - 13.45 1 - 3
Muzyczne Dorota Münzberger-Gąbka 14.00 - 14.45 4 - 5
Środa
Zajęcia ruchowo-taneczne Elwira Filip 7.30 - 8.15 1 - 3
Budowanie i kodowanie z Lego Wedo 2.0 RoboCamp Krosno 12.15 - 13.30 1 - 3
Kodowanie, programowanie w środowisku Scratch,
Python z wykorzystaniem Lego Spike Prime.
Zajęcia z algorytmiki i programowania.
RoboCamp Krosno 13.30 - 15.00 4 - 5
Warsztaty praktyczno-techniczne Magdalena Potyrała,
Elżbieta Stępak
7.30 - 8.15 3 - 5
Potyczki ortograficzne Elżbieta Stępak 12.15 - 13.00 2 - 4
Teatralne Magdalena Kozłowska,
Elżbieta Stępak
14.00 - 14.45 1 - 5
Mówimy i bawimy się po angielsku Andrew Miller Gr.1 13.00 - 13.45
Gr.2 14.00 - 14.45
1 -3
4 - 5
Czwartek
Koło Modelarskie Jerzy Krzysztyniak 7.30 - 8.15 1 - 5
Angielski z Native Speakerem Andrew Miller 7.30 - 8.15 4 - 5
Biblioteczne
„Witajcie w naszej bajce” / klub czytelniczy
Małgorzata Czudec 12.15 - 13.00 1 - 5
Plastyczno-graficzne Elżbieta Brynecka,
Elżbieta Stępak
14.00 - 14.45 4 - 5
Kółko podróżniczo-przyrodnicze Elwira Filip 13.15 - 14.00 1 - 3
Szkolny Klub Sportowy Piotr Zajdel 15.00 - 16.30 4 - 5
Piątek
Język hiszpański Edyta Kustroń 7.30 - 8.15 1 - 5
„Laboratorium zmysłów”.
Senoplastyka z elementami terapii ręki
Filip Elwira 12.15 - 13.00 1 - 3
Geograficzne
„Pracownia młodego geografa”
Katarzyna Kubit 13.00 - 13.45 4 - 5
Matematyczne Katarzyna Czupińska 7.30 - 8.15 3 - 5

Nasi uczniowie korzystają z wielu form zajęć dodatkowych, które są prowadzone w naszej szkole poza lekcjami. Szkoła proponuje koła rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, warsztaty anglojęzyczne, w tym z native speakerem, propedeutykę języka hiszpańskiego, programowanie, różne formy zajęć sportowych, koła przedmiotowe, artystyczne, czytelnicze.

Warto wspierać dzieci w rozwijaniu ich zainteresowań, nawet wtedy, gdy ich działania podążają w innym kierunku niż nasze - dorosłych - oczekiwania. Szukajmy wraz z dziećmi ich pasji, pozwólmy poszybować marzeniom, ale także uczmy cierpliwości w dążeniu do celu.

Grażyna Gregorczyk
Dyrektor Szkoły