Zestaw programów nauczania

w Niepublicznej Szkole Podstawowej
„Niebieska 21” w Krośnie


Rok szkolny 2020/2021KLASA I

 
Zajęcia edukacyjne Nazwa/tytuł programu Klasa  Autor programu Nr w szkolnym zestawie programów
 
Nauczyciel odpowiedzialny/zakres zadań
Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców” Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia -
edukacji wczesnoszkolnej
I Teresa Janicka- Panek
Nowa Era 2017
NSP-N21/01/20 Elżbieta Stępak- edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza-
I A, edukacja plastyczna, techniczna
i społeczna- I A, B;

Katarzyna Kubit- edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza- I B, edukacja informatyczna-
I A, B;

Dorota Münzberger- Gąbka- edukacja muzyczna- I A, B;

Piotr Zajdel- wychowanie fizyczne-
I A, B
Język angielski Program nauczania języka angielskiego kl. I-III I D. Sikora- Banasik
Nowa Era
NSP-N21/02/20 Karolina Pelc-
I A, B
Religia „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” nr AZ-1-01/18 I Red. S. Łabendowicz
Ave Radom
NSP-N21/03/20 Agata Józefowicz-
I A, BKLASA II
 
Zajęcia edukacyjne Nazwa/ tytuł programu Klasa Autor programu Nr w szkolnym zestawie programów Nauczyciel odpowiedzialny/ zakres zadań
Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców” Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia -
edukacji wczesnoszkolnej
II Teresa Janicka- Panek
Nowa Era 2017
NSP-N21/04/20 Justyna Olszyk- edukacja polonistyczna, matematyczna- II B,
edukacja społeczna, przyrodnicza, plastyczna, techniczna- II A,B;

Elżbieta Stępak- edukacja polonistyczna- II A;

Katarzyna Kubit- edukacja matematyczna- II A;

Dorota Münzberger- Gąbka- edukacja muzyczna- II A,B;

Ewa Trybus-edukacja informatyczna- II A, B;

Piotr Zajdel- wychowanie fizyczne- II A,B
Język angielski Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania
języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.
II M. Szpotowicz,
M. Szulc- Kurpaska
 
Oxford University Press- 2017
NSP-N21/05/20 Karolina Pelc- II A, B
Religia „Kochamy Pana Jezusa” nr AZ-12-01/10-LU-3/13 przeznaczony dla II klasy szkoły
podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10
II Red. ks. P. Goliszka
„Gaudium”
NSP-N21/06/20 Agata Józefowicz-
II A, B
Rok szkolny 2019/2020

I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna


Klasy I - III
 
Zajęcia edukacyjne Nazwa/ tytuł programu Klasa Autor programu Nr w szkolnym zestawie programów Nauczyciel odpowiedzialny/ zakres zadań
Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców” Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia -
edukacji wczesnoszkolnej
I Teresa Janicka- Panek
Nowa Era 2017
NSP-N21/01/19 Elżbieta Stępak - edukacja polonostyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza - I A; edukacja plastyczna - I A, B;

Justyna Olszyk - edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza -  I B; edukacja techniczna - I A, B;

Iwona Kielar - edukacja muzyczna  - I A, B;

Ewa Trybus - edukacja informatyczna  - I A, B;

Piotr Zajdel - wychowanie fizyczne - I A, B;
Język angielski Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania
języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.
I M. Szpotowicz,
M. Szulc- Kurpaska
 
Oxford University Press- 2017
NSP- N21/02/19 Ewelina Frydrych  - I B;

Katarzyna Zajdel - I A;
Religia "W drodze do wieczernika" - Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z dnia 09.06.2010r. I Red. S. Łabendowicz
Ave Radom
NSP- N21/03/19 Agata Jóżefowicz - I A, B;

Zestaw programów obowiązuje przez cały cykl edukacyjny w klasach I-III w okresie 2019/2020 - 2021/2022