Zestaw programów nauczania

w Niepublicznej Szkole Podstawowej
„Niebieska 21” w Krośnie

 
KLASA I

Zajęcia edukacyjne

Nazwa/ tytuł programu

Klasa

Autor programu

Nr w szkolnym zestawie programów

Nauczyciel odpowiedzialny/ zakres zadań

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców” Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej

I

Teresa Janicka- Panek

Nowa Era 2017

NSP-N21/01/21

Aneta Wnęk- edukacja polonistyczna, IA; edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyroda IB

Małgorzata Nowak matematyczna, społeczna, przyrodnicza- I A,

Elżbieta Stępak edukacja plastyczna, techniczna
I A,I B;

Ewa Trybus- edukacja informatyczna-
I A, IB;

Dorota Münzberger- Gąbka- edukacja muzyczna- I A, B;

Piotr Zajdel- wychowanie fizyczne- I A, B

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego kl. I-III

I

D. Sikora- Banasik

Nowa Era

NSP-N21/02/21

Michalina Wójtowicz, Maria Wodecka
I A,

Michalina Wójtowicz Ib

Religia

„Zaproszeni na ucztę z Jezusem” nr AZ-1-01/18

I

Red. S. Łabendowicz

Ave Radom

NSP-N21/03/21

Agata Józefowicz-
I A, IB


KLASA II

Zajęcia edukacyjne

Nazwa/ tytuł programu

Klasa

Autor programu

Nr w szkolnym zestawie programów

Nauczyciel odpowiedzialny/ zakres zadań

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców” Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej

II

Teresa Janicka- Panek

Nowa Era 2017

NSP-N21/04/21

Katarzyna Kubit- edukacja polonistyczna, matematyczna,
edukacja społeczna, przyrodnicza, IIB

Elżbieta Stępak- edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, przyrodnicza, społeczna- IIA edukacja techniczna, plastyczna II A, IIB

Aneta Wnęk- edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna kl.IIC

Dorota Münzberger- Gąbka- edukacja muzyczna- II A,B,C

 

Ewa Trybus- edukacja informatyczna- II A, B, C

Piotr Zajdel- wychowanie fizyczne- II A,B, C

Język angielski

Język angielski
w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

II

M. Szpotowicz,

M. Szulc- Kurpaska

Oxford University Press- 2017

NSP-N21/05/21

Michalina Wójtowicz, Maria Wodecka II A,

Michalina Wójtowicz II B,

Maria Wodecka IIC

Religia

„Kochamy Pana Jezusa” nr AZ-12-01/10-LU-3/13 przeznaczony dla II klasy szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10

II

Red. ks. P. Goliszka

„Gaudium”

NSP-N21/06/21

Agata Józefowicz-
II A, B.C


KLASA III

Zajęcia edukacyjne

Nazwa/ tytuł programu

Klasa

Autor programu

Nr w szkolnym zestawie programów

Nauczyciel odpowiedzialny/ zakres zadań

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców” Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej

III

Teresa Janicka- Panek

Nowa Era 2017

NSP-N21/07/21

Dorota Münzberger- Gąbka edukacja polonistyczna, edukacja muzyczna- III A
 

Elżbieta Stępak- edukacja plastyczna, techniczna- III A

Katarzyna Kubit- edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja społeczna- III A

Ewa Trybus- edukacja informatyczna- III A

Piotr Zajdel- wychowanie fizyczne- III A

Język angielski

Język angielski
w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

III

M. Szpotowicz,

M. Szulc- Kurpaska

Oxford University Press- 2017

NSP-N21/08/21

Maria Wodecka- III A

Religia

„Kochamy Pana Jezusa” nr AZ-12-01/10-LU-3/13 przeznaczony dla II klasy szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10

II

Red. ks. P. Goliszka

„Gaudium”

NSP-N21/09/21

Agata Józefowicz-
III A

KLASA I
Zajęcia edukacyjne Nazwa/tytuł programu Klasa  Autor programu Nr w szkolnym zestawie programów
 
Nauczyciel odpowiedzialny/zakres zadań
Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców” Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia -
edukacji wczesnoszkolnej
I Teresa Janicka- Panek
Nowa Era 2017
NSP-N21/01/20 Elżbieta Stępak- edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza-
I A, edukacja plastyczna, techniczna
i społeczna- I A, B;

Katarzyna Kubit- edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza- I B, edukacja informatyczna-
I A, B;

Dorota Münzberger- Gąbka- edukacja muzyczna- I A, B;

Piotr Zajdel- wychowanie fizyczne-
I A, B
Język angielski Program nauczania języka angielskiego kl. I-III I D. Sikora- Banasik
Nowa Era
NSP-N21/02/20 Karolina Pelc-
I A, B
Religia „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” nr AZ-1-01/18 I Red. S. Łabendowicz
Ave Radom
NSP-N21/03/20 Agata Józefowicz-
I A, B

KLASA II
Zajęcia edukacyjne Nazwa/ tytuł programu Klasa Autor programu Nr w szkolnym zestawie programów Nauczyciel odpowiedzialny/ zakres zadań
Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców” Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia -
edukacji wczesnoszkolnej
II Teresa Janicka- Panek
Nowa Era 2017
NSP-N21/04/20 Justyna Olszyk- edukacja polonistyczna, matematyczna- II B,
edukacja społeczna, przyrodnicza, plastyczna, techniczna- II A,B;

Elżbieta Stępak- edukacja polonistyczna- II A;

Katarzyna Kubit- edukacja matematyczna- II A;

Dorota Münzberger- Gąbka- edukacja muzyczna- II A,B;

Ewa Trybus-edukacja informatyczna- II A, B;

Piotr Zajdel- wychowanie fizyczne- II A,B
Język angielski Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania
języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.
II M. Szpotowicz,
M. Szulc- Kurpaska
 
Oxford University Press- 2017
NSP-N21/05/20 Karolina Pelc- II A, B
Religia „Kochamy Pana Jezusa” nr AZ-12-01/10-LU-3/13 przeznaczony dla II klasy szkoły
podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10
II Red. ks. P. Goliszka
„Gaudium”
NSP-N21/06/20 Agata Józefowicz-
II A, B
I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna
Klasy I - III
Zajęcia edukacyjne Nazwa/ tytuł programu Klasa Autor programu Nr w szkolnym zestawie programów Nauczyciel odpowiedzialny/ zakres zadań
Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców” Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia -
edukacji wczesnoszkolnej
I Teresa Janicka- Panek
Nowa Era 2017
NSP-N21/01/19 Elżbieta Stępak - edukacja polonostyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza - I A; edukacja plastyczna - I A, B;

Justyna Olszyk - edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza -  I B; edukacja techniczna - I A, B;

Iwona Kielar - edukacja muzyczna  - I A, B;

Ewa Trybus - edukacja informatyczna  - I A, B;

Piotr Zajdel - wychowanie fizyczne - I A, B;
Język angielski Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania
języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.
I M. Szpotowicz,
M. Szulc- Kurpaska
 
Oxford University Press- 2017
NSP- N21/02/19 Ewelina Frydrych  - I B;

Katarzyna Zajdel - I A;
Religia "W drodze do wieczernika" - Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z dnia 09.06.2010r. I Red. S. Łabendowicz
Ave Radom
NSP- N21/03/19 Agata Jóżefowicz - I A, B;