OBCHODY 11 LISTOPADA W NASZEJ SZKOLE

SZKOLNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo, słowo, które brzmi –

N I E P O D L E G Ł O Ś Ć.”

Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe obchodzone co roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto, które uczy każdego z nas, że wolność nie jest dana raz na zawsze, nie jest dana, ale jest zadana. Wolność i niepodległość to wartości, o które należy wciąż dbać i stale je pielęgnować.

10 listopada br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w akcję pt. „Szkoła do hymnu", organizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy hymn.

Myślą przewodnią akademii było ukazanie dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę oraz znaczących wydarzeń, które stały się dla naszej historii symbolami narodowymi. Recytowane utwory poetyckie, współczesne aranżacje pieśni patriotycznych i występy aktorskie przeniosły nas w czasy walki Polaków o wytęsknioną wolność.

Montaż słowno-muzyczny zaprezentowany został przez uczniów klasy I-V, a pieśni patriotyczne wykonane przez zespół muzyczny.

Uroczystość dostarczyła społeczności szkolnej nie tylko wrażeń estetycznych, ale również wzbudziła refleksję nad postawami patriotycznymi. Uczniowie poczuli przywiązanie do historii, dumę z przynależności do narodu polskiego, szacunek do wartości, o które walczyli nasi przodkowie oraz przywiązanie do tradycji chrześcijańskich. Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

Na zakończenie uroczystości, Pani Dyrektor Grażyna Gregorczyk podziękowała nauczycielom, uczniom za cenną lekcję historii, która była także ważnym źródłem informacji o trudnych losach naszej Ojczyzny.

Akademia została zakończona Szkolnym Konkursem Pieśni i Poezji Patriotycznej. Dzięki uczniom w nim uczestniczącym przypomnieliśmy sobie o Polsce w najpiękniejszy możliwy sposób: recytując wiersze, śpiewając piosenki.

Po wysłuchaniu pięknych recytacji wierszy i wyśpiewaniu pieśni wszystkich uczestników szkolnego konkursu, komisja przyznała następujące miejsca:

Kategoria: wiersz

  • I miejsce: Joanna Bodnia kl. Ia - „Ojczyzna Moja” M. Konopnickiej.
  • II miejsce ex aequo: Leon Mika kl. IIb oraz Milena Wołczańska kl. IVb - „Twój dom” W. Chotomskiej.
  • III miejsce: Nina Zuzak kl.Va - „Gawęda o Miłości ziemi Ojczystej” W.Szymborskiej.

Kategoria: pieśń patriotyczna

  • I miejsce-duet: Blanka Kinel i Natalia Krawczyk kl.IVa - „Myślimy o Polsce”.
  • II miejsce ex aequo: Daniel Kurcab kl. Va - „Żeby Polska była Polską” oraz duet Szymon Prajsnar kl.IIb i Krystian Dyląg kl. IIIa - „Jestem Polakiem”.
  • III miejsce: Weronika Bobrowska kl. IVa - „Mamo tyś płakała".

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci dodatkowo drobne upominki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych występów!

Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Wszyscy uczniowie aktywnie zaangażowali się w szkolne obchody Święta Niepodległości, ukazali piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej, za co składamy im serdeczne podziękowania.

GALERIA

Opracowanie – Elżbieta Stępak