RODO

 

 
Lista dostępnych dokumentów:
 
  1. Klauzula informacyjna dla kandydatów/uczniów/wychowanków oraz rodziców/prawnych opiekunów
  2. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
  3. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
  4. Klauzula informacyjna dla pracownika/byłego pracownika
  5. Klauzula informacyjna dla kontrahenta
  6. Klauzula informacyjna dla petenta