O NAS

 


Jesteśmy kameralną szkołą i znamy każdego ucznia
 
 • odkrywamy talenty
  • pokonujemy słabości            
   • rozwijamy pasje i zainteresowania 


 
Wielu rodziców zapisując dziecko do klasy pierwszej ma przekonanie, oparte na obserwacji otoczenia, własnym doświadczeniu lub zasłyszanych opiniach, że oto skończył się czas zabawy, swobodnej eksploracji, a zaczął okres poważnej pracy, siedzenia w ławce, odrabiania zadań domowych, systematycznej, żmudnej nauki, itp. Edukacja w Niebieskiej wygląda zupełnie inaczej.
 
Nauka to przygoda
 
Nasza szkoła to przestrzeń do rozwoju pasji i indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko posiada w sobie ogromny potencjał, a zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do jego rozwoju. Wspieramy dzieci w zakresie diagnozy predyspozycji i zainteresowań, pielęgnujemy oraz pomagamy rozwinąć talenty, pasje i zainteresowania. Każde dziecko jest inne, inne są jego mozliwości, potencjał i oczekiwania. Małe klasy, różnorodność zajęć edukacyjnych, bogate wyposażenie, zaangażowana i znakomicie wykształcona kadra ucząca ciekawie, nowocześnie i skutecznie, ponadstandardowe programy nauczania, współpraca z British Council, angielski z native-speakerem – to szkolna rzeczywistość w Niebieskiej.
 
Wiemy, że różne są potrzeby i oczekiwania rodziców dlatego kandydatom rozpoczynającym edukację proponujemy naukę w klasach ukierunkowanych: lingwistycznej, sportowo- rekreacyjnej i integracyjnej. Niezależnie od tego, którą z nich preferujesz możesz być pewny, że w klasch I-III dziecko uczyć się będzie przede wszystkim przez zabawę, obserwację i eksperymenty. Zdarza się i to dość często, że na lekcji nie korzystamy z tradycyjnych podręczników, ale nie wyobrażamy sobie szkoły bez najnowszych technologii, bez doświadczeń, ekserymentów i projektów edukacyjnych. 
 
Kameralnie i bez dzwonków
 
W szkole dziecko spędza kilka godzin dziennie. Niebieska to miejsce przyjazne, bezpieczne, w którym dziecko czuje się swobodnie. Chcemy słuchać dzieci i wspierać je w wyrażaniu ich potrzeb i emocji. Kluczowym zadaniem dla kadry jest rozwijanie u dzieci właściwych relacji w grupie, uczenie tolerancji, empatii, szacunku dla drugiego człowieka, kształtowanie poczucia wartości – to one w dużej mierze decydują o dalszych losach naszych dzieci w każdej dziedzinie życia.
 
Pracujemy w małych zespołach liczących od 5 do 15 uczniów, dlatego mamy możliwość dostrzec każde dziecko, zachęcić, pochwalić, naprowadzić. W tak kameralnych warunkach łatwiej jest osiągnąć skupienie w klasie, koncentrację dzieci na działaniu. Bez potrzeby nie zadajemy prac do domu, dzieci uczęszczające do świetlicy zadania odrabiają w szkole pod okiem nauczycieli, książki i ćwiczenia zostawiamy w szkole.
 
W szkole nie ma dzwonka, o przerwach decyduje nauczyciel, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci. Dbamy o rozwój emocjonalny – uczymy nazywać, rozumieć i wyrażać emocje naszych dzieci, rozwijamy ich świat przeżyć, łagodzimy napięcia i lęki.
 
Nowoczesna przestrzeń edukacyjna
 
Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i inspirującej zabawie oraz wypoczynkowi. Zrywamy z nudą, aranżując nowoczesne, nieprzeładowane wielofunkcyjne sale lekcyjne, a korytarze adaptując jako przestrzeń do zabawy i wypoczynku. Na holu są ulubione przez dzieci piłkarzyki, pufy, poduchy, biblioteka to miejsce, gdzie dziecko może jak w domu podejść do regału i poszukać interesującej go książki oraz poprosić o uzupełnienie księgozbioru o interesujące je pozycje. Miejscem ważnym dla dzieci są nowoczesne, dostosowane także dla dzieci niepełnosprawnych pracownie przedmiotowe, laboratoria, strefy relaksu, które aktualnie powstają w drugim budynku. Przestronne sale, specjalistyczne pracownie już są częściowo wykorzystywane przez uczące się w szkole dzieci. Nowy budynek, po zakończeniu adaptacji   zapewni wystarczającą bazę dla pełnej ośmioklasowej szkoły podstawowej. 
 
Cyfrowa edukacja
 
Priorytetem działań szkoły jest wykorzystanie w pracy z uczniem nowych technik i technologii informatycznych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Innowacyjne rozwiązania pomagają zaoszczędzić czas, przygotować atrakcyjne zajęcia, a uczniom pozwalają osiągać lepsze wyniki nauczania. Nasi uczniowie korzystają z najnowocześniejszego sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej, każda klasa wyposażona jest w tablicę multimedialną i dostęp do Internetu lub w monitor interaktywny, a uczniowie na zajęciach (nie tylko na informatyce) korzystają z tabletów. Nie brakuje oprogramowania do zajęć lekcyjnych i dodatkowych oraz wysokiej jakości specjalistycznych urządzeń elektronicznych. 
 
Nasze atuty w nauce angielskiego
 
 • zajęcia z native-speakerem
 • warsztaty anglojęzyczne od klasy pierwszej
 • pomoc w przygotowaniu naszych uczniów do certyfikowanych egzaminów
 
Dzięki warsztatom z native speakerem osoba ucząca się języka obcego może poprawić swoją płynność wymowy oraz nabrać obcojęzycznego akcentu. Dodatkowo może też poznać nowe słówka, podszkolić gramatykę oraz przełamać barierę językową, która często pojawia się u uczniów w obawie przed popełnionymi błędami.
 
Native - Speaker towarzyszy dzieciom w codziennych zajęciach, ma kontakt z nimi także na warsztatach anglojęzycznych, w których może brać udział każdy uczeń naszej szkoły niezależnie od klasy do której uczęszcza, a także w szkolnych wycieczkach, imprezach 
i obozach językowych. Dzieci uczące się w Niebieskiej, już od klasy pierwszej mają regularne zajęcia językowe nastawione na komunikację w języku angielskim z native-speakerem – ich tygodniowa liczba zależy od rodzaju klasy do której uczęszcza dziecko.
Specjalistyczne oprogramowanie, pomoce interaktywne, małe grupy (od 5 do 15 osób), komunikacja w języku obcym, a w edukacji wczesnoszkolnej gry i zabawy to wymarzone warunki do nauki języka angielskiego. Dzieci rodziców powracających do kraju z krajów anglojęzycznych mają możliwość utrzymywania kontaktu z językiem na najwyższym poziomie.

W tym roku szkoła zawarła porozumienie z British Council, co niewątpliwie wyróżnia nas na rynku edukacyjnym. Rozpoczęta niedawno współpraca umożliwi naszym uczniom przystępowanie do egzaminów i zdobywanie certyfikatów uznawanych także poza granicami kraju, na terenie naszej szkoły. Nauczyciel języka angielskiego – koordynator do spraw współpracy z British Council zatroszczy się o dzieci, których rodzice będą zainteresowani zdobywaniem certyfikatów.

 
Klasy lingwistyczne
 
Już od klasy pierwszej rozpoczynamy naukę języka angielskiego w wymiarze dwa razy większym niż w szkołach publicznych. W klasach lingwistycznych zasadą jest codzienny kontakt z językiem angielskim, dzięki czemu dzieci bardzo szybko swobodnie komunikują się w tym języku. Lekcje języka angielskiego prowadzone są przez nauczyciela języka angielskiego wspólnie z native-speakerem. Wiodącą metodą uczenia języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej są gry i zabawy dydaktyczne oraz warsztaty tematyczne. W nauczaniu małych dzieci stawiamy na komunikację w języku obcym. Dla uczniów klas lingwistycznych  zainteresowanych uzyskiwaniem certyfikatów z języka angielskiego oraz udziałem w konkursach anglojęzycznych będziemy organizować dodatkowe zajęcia poza czasem lekcyjnym. 
 
W klasie lingwistycznej drugi język obcy wprowadzamy od klasy czwartej (w szkołach publicznych od klasy siódmej). Po konsultacjach z rodzicami wybrany  zostanie jeden z dwóch języków nowożytnych: hiszpański, niemiecki  w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Wprowadzanie drugiego języka obcego poprzedzą dodatkowe, ale nieobowiązkowe zajęcia w klasie trzeciej.

Ze względu na przewidywany zróżnicowany poziom umiejętności językowych dzieci rozpoczynających naukę w klasach lingwistycznych w naszej szkole, zarówno dla dzieci w klasie pierwszej jak i w klasie czwartej, przewidujemy w miarę potrzeby zajęcia - wyrównawcze z języka angielskiego w wymiarze 1- 2 godzin tygodniowo w pierwszym okresie pobytu dziecka w szkole. 
 
Sport i rekreacja
 
W ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzimy zajęcia sportowe i ruchowe, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, przygotowujemy dzieci do gier zespołowych, prowadzimy zajęcia korekcyjne. Na każdej lekcji wychowania fizycznego oprócz wuefisty jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W czasie zajęć na basenie, które czasowo zostały zawieszone z powodu pandemii, naszego nauczyciela wf, który jest także instruktorem pływania wspierają wychowawcy. W szkole nie ma dzieci zwolnionych z wychowania fizycznego. Duża grupa dzieci bierze udział w zajęciach integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej w znakomicie wyposażonych salach  i gabinetach.  Nie brakuje zajęć na świeżym powietrzu – plac zabaw, szkolne boisko to szczególnie ulubione przez naszych uczniów miejsca.  Znakomicie działa SKS. Nasze dzieciaki próbują swoich sił na nartach, trenują judo, tańczą w szkolnym zespole, a gry zręcznościowe i zajęcia ruchowe na magicznym dywanie nie tylko rozwijają ruchowo, ale także uczą współpracy, rywalizacji i integrują zespoły klasowe. Nic dziwnego, że postawa dzieci stała się dla nas inspiracją do utworzenia od nowego roku szkolnego klasy sportowo-rekreacyjnej

 
  
Świetlica szkolna
 
Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-16.30 i oferuje różnorodne zajęcia pod opieką nauczycieli. Dzieci w zależności od potrzeb korzystają ze strefy cichej i głośnej. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych wybieranych przez rodziców. Pod okiem nauczycieli dzieci realizują projekty edukacyjne, odrabiają zadania domowe, przygotowują się do konkursów i występów, grają w zespołowe gry, w tym planszowe, a gdy tego potrzebują wypoczywają w strefach relaksu lub wykorzystują czas wolny na zabawę. Lubią zajęcia z tablicą interaktywną, magicznym dywanem oraz zabawy na świeżym powietrzu.
 
Zajęcia pozalekcyjne
 
Rozwijając swoje zainteresowania dzieci mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych. Obecnie w szkole są prowadzone zajęcia:
 
 • rozwijające umiejętność logicznego myślenia, formułowania wniosków i rozwiązywania problemów, w tym kółko matematyczno-przyrodnicze, szachy;
 • zajęcia artystyczne: taneczne, wokalne, plastyczno - techniczne;
 • warsztaty językowe;
 • zespołowe zajęcia sportowe: judo i SKS.
Proponujemy także indywidualne zajęcia rozwijające zainteresowania - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i możliwościami szkoły. 
 
Opieka psychologiczno-pedagogiczna
 
Szkoła oferuje zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz rozwijającym kompetencje społeczne (Trening Umiejętności Społecznych). Zatrudniamy pedagogów i terapeutów do rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz psychologa i logopedę. Uczniom posiadającym opinię psychologiczną lub orzeczenie obowiązkowo dostosowujemy wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości, opracowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W pracy z dziećmi z dysfunkcjami korzystamy ze specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania. Dla dzieci słabowidzących zakupiliśmy dwuekranowy powiększalnik oraz lupę elektroniczną, które ograniczają potrzebę korzystanie z druku powiększonego i pozwalają na udział w lekcjach na równi z dziećmi bez problemów ze wzrokiem. Laptopy dotykowe są wykorzystywane zarówno do zajęć terapeutycznych jak i pozwalają dzieciom mającym problemy z koordynacją wzrokową i ruchową sprawnie operować komputerem. 
 
Wszystkim potrzebującym dzieciom umożliwiamy na preferencyjnych warunkach dostęp do zajęć i treningów terapeutycznych prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów w Fundacji 21 podczas pobytu dziecka w szkole. Zajęcia specjalistyczne planowane są w godzinach 7.30-16:00 z wyłączeniem czasu, w którym odbywają się zajęcia lekcyjne. 

Nasi uczniowie mogą korzystać między innymi z zajęć:
 
 • integracji sensorycznej (SI),
 • terapii ręki,
 • treningu umiejętności społecznych (TUS),
 • terapii z wykorzystaniem metody Padovan,
 • terapii metodą Tomatisa,
 • terapii NeuroTaktylnej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • terapii logopedycznej,
 • warsztatów psychologicznych.
W pracy terapeutycznej nasi uczniowie mogą korzystać także z bogatej oferty Fundacji 21 na preferencyjnych warunkach.
 
Nasz sposób na pracę w klasie czwartej … i kolejnych
 
Przejście z edukacji wczesnoszkolnej do klasy czwartej to naturalny proces wdrażania dziecka w nowe obowiązki bez zbędnego stresu i straszenia, że „teraz już nie będzie tak łatwo”. Klasa IV ma przygotować dziecko do pracy według przedmiotów, ale sposób i cel edukacji pozostaje ten sam. Najistotniejszym elementem i warunkiem osiągnięcia sukcesu w kolejnych latach nauki jest niewątpliwie odwołanie się do ciekawości poznawczej uczniów, drugim, równie ważnym, bezpieczna i przyjazna atmosfera.
 
 • by załagodzić próg między trzecią a czwartą klasą, skupiamy się na sferze emocjonalnej: uczymy organizacji pracy, poznajemy nauczycieli, ograniczamy ilość zadań domowych do niezbędnego minimum;
 • na początku klasy czwartej rezygnujemy z ocen cyfrowych tak, by przejście było łagodniejsze;
 • nadal uczymy się poprzez zabawę, eksperymentowanie, doświadczanie, realizację projektów;
 • wzbogacamy pracę na lekcji korzystając z nowych technologii, narzędzi internetowych, multimediów;
 • naukę drugiego języka wdrażamy w klasie czwartej bez obowiązkowych stopni szkolnych, skupiając uwagę dzieci na komunikacji językowej. Oceny z drugiego języka  wystawiane będą od klasy piątej;
 • nie zapominamy, by uczyć przez doświadczenie nie tylko w klasie czwartej, ale i w klasach starszych;
 • rozmawiamy, podążamy za rozwojem dziecka, życzliwie i konsekwentnie uczymy kultury słowa i zachowania.
Zależy nam, by nasi uczniowie zdobywali wiedzę na najwyższym poziomie, komunikowali się swobodnie zarówno w języku ojczystym jak i w wybranych językach obcych, uczymy ich samodzielności, odpowiedzialności i odwagi w działaniu.
 
NIEBIESKA – to szkoła podstawowa warta polecenia!

 
ZAPRASZAMY – DO ZOBACZENIA W SZKOLE