O NAS czyli "Niebieska 21"

 

Od 1 września 2019 r. rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" w Krośnie - efekt marzeń i starań wielu rodziców związanych z przedszkolem Planeta 21 i Fundacją 21.
W kolorowej, świetnie wyposażonej i nowoczesnej szkole pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę
2 września 2019 roku.


W budynku przy ul. Czajkowskiego 51 są znakomite warunki do rozwoju. Właścicielem szkoły
i jej organem prowadzącym jest Niebieska 21 - spółka z.o.o. Zarząd spółki zadbał by szkoła spełniała najwyższe standardy edukacyjne. Jasne, klimatyzowane sale dydaktyczne, znakomicie wyposażone gabinety terapeutyczne, szkolne centrum multimedialne, sala gimnastyczna, boisko ze sztuczną trawą, pracownia do informatyki - to wszystko jest do dyspozycji naszych uczniów i nauczycieli. Zatrudniona w szkole kadra - starannie dobrani nauczyciele, terapeuci i specjaliści o wysokich kwalifikacjach i sercach otwartych na potrzeby dzieci zadba o wysoki poziom nauczania.


Cel
Chcemy dać naszym uczniom wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, rozpoznawać
i rozwijać pasje, towarzyszyć w przezwyciężaniu trudności, umożliwić specjalistyczne terapie. Uczymy dzieci kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując je w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy
i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów.


Jesteśmy kameralną szkołą. Dzięki temu znamy się z każdym uczniem i jego rodzicami.

Kameralna szkoła to nie tylko małe klasy, to serdeczne podejście nauczycieli do każdego ucznia, to znalezienie czasu na rozmowy, nie tylko o nauce, ale też o świecie, co pozwala na budowanie więzi pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. Tak tworzy się klimat szkoły.
Dyrektor, nauczyciele, pedagog, psycholog  – zawsze znajdą czas na rozmowę i wsparcie zarówno dziecka jak i rodzica. W naszej szkole nauczyciele są dostępni nie tylko podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych, ale także w czasie świetlicy - tu przygotowują się do zajęć, poprawiają klasówki, pomagają odrabiać zadania domowe.

Wiemy, że każde dziecko jest inne
Obserwując potrzeby i możliwości dziecka, dobieramy specjalnie do niego metody pracy, by móc za nim podążać. To właśnie takie podejście pozwoli na indywidualny rozwój każdego dziecka i tworzy wyjątkowy charakter szkoły, w której dzieci dobrze się czują i rozwijają się
w poczuciu samodzielności i bezpieczeństwa.

 

Kameralne klasy
Tworzymy oddziały, gdzie liczebność uczniów w klasie nie przekracza 12 osób. Praca w mało licznych klasach to optymalne warunki nauki, gdyż nauczyciel w każdym momencie może udzielić pomocy każdemu z uczniów.

Dzięki małym klasom i obecności dwóch nauczycieli na lekcji możemy:
- indywidualnie podejść do ucznia na każdej lekcji,
- oceniać na bieżąco potrzeby i efekty nauki,
- zapewnić rozbudowaną i dostosowaną do ich potrzeb pomoc w nauce,
- dobierać dodatkowe zajęcia i rodzaj wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
- we współpracy z zespołem pedagogów i rodzicami kierować na specjalistyczne zajęcia,
- znaleźć czas na rozwijanie pasji i zainteresowań każdego dziecka.

Znamy każdego ucznia, dzięki temu:
jesteśmy w stanie zauważyć problem dziecka, również ten emocjonalny (coraz częstszy wśród dzieci i młodzieży) i odpowiednio szybko zareagować, możemy wcześnie interweniować
w sytuacjach konfliktowych między uczniami.


Mamy bogatą ofertę edukacyjną. Odkrywamy i rozwijamy pasje. 

NIEBIESKA może poszczycić się rozszerzoną ofertą nauki języków obcych już od klasy pierwszej. Wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się przy systematycznym obcowaniu
z językiem, dlatego nasi uczniowie mają zwiększoną, w stosunku do szkół publicznych, liczbę godzin języków obcych.

W naszej szkole język angielski od klasy pierwszej jest w wymiarze 4 godzin tygodniowo (o 2 godziny więcej niż w szkołach publicznych), komunikacja językowa z native-speakerem -
w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Drugi język obcy już od klasy czwartej - do wyboru: język hiszpański, język niemiecki lub francuski (w szkołach publicznych od klasy siódmej w wymiarze 2-3 godz. tygodniowo). Proponujemy też koła językowe od klasy drugiej.

Od klasy pierwszej zatrudniamy nauczyciela wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerskimi, który prowadzić będzie:
- zajęcia na basenie połączone z nauką i doskonaleniem umiejętności pływania,
- gry i zabawy zespołowe,
- gimnastykę korekcyjną.

Do zajęć komputerowych i nauki programowania zatrudniamy doświadczonego nauczyciela
z kwalifikacjami do nauczania tego przedmiotu. Dla rozwijania zainteresowań zapewniamy dodatkowe zajęcia informatyczne z e
lementami programowania z ROBOTEM CODEY ROCKY
i klockami.

Zajęcia komputerowe to coś więcej niż zabawa z komputerem. 

Dzieci lubią marzyć –  w „Niebieskiej 21” będziemy to wykorzystywać. Nauczymy je myśleć odważnie– samodzielnie i nieszablonowo i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcimy, by działały w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia –
z otwartością na pomysły i opinie innych. Podczas różnorodnych form zajęć każde dziecko będzie mogło znaleźć coś dla siebie - odkryć i rozwinąć swoje pasje oraz poczuć smak pierwszych sukcesów.


W naszej szkole zapewniamy:
- koła przedmiotowe, artystyczne, kulinarne,
- warsztaty zamiast lekcji i siedzenia w świetlicy,
- odrabianie lekcji pod kierunkiem nauczyciela,
- obozy i wycieczki tematyczne oraz półkolonie w okresie wakacji i ferii zimowych.

Towarzyszymy uczniom w przezwyciężaniu trudności.
Każdy uczeń ma dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nasi uczniowie na preferencyjnych warunkach mogą korzystać ze specjalistycznego wsparcia Fundacji 21.
Co ważne, zajęcia specjalistyczne  zostaną skoordynowane z godzinami pobytu dziecka
w szkole i będą odbywały się na miejscu w budynku szkoły.

Zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa i logopedy.
Umożliwiamy dostęp do zajęć i treningów terapeutycznych prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów: integracja sensoryczna, terapia ręki, Neurofunkcjonana Reorganizacja Metodą Padovan, mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS, trening umiejętności społecznych, metoda Tomatisa, masaż Shantala.
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów do zajęć rewalidacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że czas spędzony przez dziecko w szkole powinien być w pełni wykorzystany. Uważamy ponadto, że to właśnie my jako szkoła powinniśmy ten czas organizować.