O NAS

Od 1 września rozpoczyna działalność    Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Niebieska 21” w Krośnie - efekt marzeń  wielu rodziców związanych z przedszkolem „Planeta 21”
 i „Fundacją 21”. W kolorowej, świetnie wyposażonej i nowoczesnej szkole pierwsi uczniowie rozpoczną naukę  2. września tego roku.  
 W budynku przy ul. Czajkowskiego 51 są znakomite warunki do rozwoju. Właścicielem szkoły i jej organem prowadzącym  jest  Niebieska 21 - spółka z.o.o. Zarząd spółki zadbał by szkoła spełniała najwyższe standardy edukacyjne. Jasne, klimatyzowane sale dydaktyczne, znakomicie wyposażone gabinety terapeutyczne, szkolne centrum multimedialne,  sala gimnastyczna, boisko ze sztuczną trawą, pracownia do informatyki - to wszystko jest do dyspozycji naszych uczniów i nauczycieli. Zatrudniona  w szkole kadra - starannie dobrani nauczyciele, terapeuci i specjaliści o wysokich kwalifikacjach i   sercach otwartych na potrzeby dzieci zadba  o wysoki poziom nauczania.
Chcemy dać naszym uczniom wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, rozpoznawać i rozwijać pasje, towarzyszyć w przezwyciężaniu trudności, umożliwić specjalistyczne terapie.  Będziemy  uczyć dzieci  kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując  je  w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Będziemy stawiać  przed  nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów.

Co nas wyróżnia ?
 Jesteśmy kameralną szkołą. Znamy każdego ucznia.
Kameralna szkoła  to dla nas  nie tylko  małe klasy, to   serdeczne podejście nauczycieli do każdego ucznia, to znalezienie czasu na rozmowy, nie tylko o nauce, co pozwala na  budowanie więzi pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, tworzy klimat szkoły.
Dyrektor, Nauczyciele,  Pedagog, Psycholog  – zawsze znajdą czas na rozmowę i wsparcie zarówno dziecka jak i rodzica. W naszej szkole nauczyciele są dostępni nie  tylko podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych, tu przygotowują się do zajęć, poprawiają klasówki, pomagają odrabiać zadania domowe.
Wiemy, że każde dziecko jest inne – obserwując jego potrzeby i możliwości, dobieramy specjalnie do niego  metody pracy i  staramy się za nim podążać. To właśnie takie podejście pozwoli na stworzenie wyjątkowego klimatu szkoły, wypracowanie odpowiedniego modelu komunikacji (nauczyciel-rodzic-dziecko) oraz atmosfery, w której dzieci dobrze się czują i wzrastają w poczuciu bezpieczeństwa.
 

Kameralne klasy
Tworzymy oddziały gdzie liczebność uczniów w klasie nie przekracza 12 osób. Praca w mało licznych klasach to optymalne warunki nauki, gdyż nauczyciel w każdym momencie może udzielić pomocy każdemu z uczniów.

Dzięki małym klasom i obecności dwóch nauczycieli na lekcji   możemy:


Znamy każdego ucznia, dzięki temu:
Mamy bogatą ofertę edukacyjną .Odkrywamy i rozwijamy pasje.

NIEBIESKA  może poszczycić się rozszerzoną ofertą nauki języków obcych już od klasy pierwszej. Wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się przy systematycznym obcowaniu z językiem, dlatego nasi uczniowie mają zwiększoną, w stosunku do szkół publicznych liczbę godzin języków obcych.
Od klasy pierwszej zatrudniamy nauczyciela  wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerskimi, który prowadzić będzie:
Do zajęć komputerowych i nauki programowania zatrudniamy doświadczonego nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania tego przedmiotu.
Dzieci lubią  marzyć –  w „Niebieskiej 21” będziemy to wykorzystywać. Nauczymy je myśleć odważnie– samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcimy, by działały w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia– z otwartością na pomysły i opinie innych. Podczas różnorodnych form zajęć każde dziecko będzie mogło znaleźć  coś dla siebie  - odkryć i rozwinąć swoje pasje, oraz poczuć smak pierwszych sukcesów.
Towarzyszymy uczniom w przezwyciężaniu trudności
Każdy uczeń ma  dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nasi uczniowie na preferencyjnych warunkach mogą korzystać ze  specjalistycznego wsparcia Fundacji 21. Co ważne zajęcia specjalistyczne  zostaną skoordynowane z godzinami pobytu dziecka w szkole i będą odbywały się na miejscu w budynku szkoły.
Jesteśmy przekonani, że czas spędzony przez dziecko w szkole powinien być w pełni wykorzystany. Uważamy ponadto, że to właśnie my jako szkoła powinniśmy ten czas organizować.

„Niebieska 21” - to wspaniałe miejsce na rozpoczęcie  szkolnej przygody oraz kontynuację nauki. Szkoła z pomysłem zaprasza.