KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

ŚWIĘTA, DNI WOLNE, WAŻNE WYDARZENIA,
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I PÓŁROCZE

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej
 • Msza święta w kościele OO. Franciszkanów inaugurująca nowy rok katechetyczny
 • Spotkania organizacyjne dla uczniów i rodziców
 • Zajęcia adaptacyjne o charakterze integracyjnym
 • Pierwsze lekcje w nowych klasach
 • Odwiedziny u specjalistów w nowych gabinetach
 • akademia i podsumowanie szkolnego konkursu - „Nauczyciel w oczach uczniów”
 • planowane wyjście do kina w ramach edukacji filmowej
 • wyjście na cmentarz na groby poległych w obronie Ojczyzny
 • zabawa połączona z tradycyjnymi wróżbami
 • poznajemy problemy osób niepełnosprawnych, uczymy się je rozumieć
 • rozstrzygnięcie konkursów tematycznych
 • spotkanie dla uczniów klas młodszych
 • I Ty możesz zostać pomocnikiem świętego Mikołaja „Szlachetna Paczka”-podsumowanie akcji charytatywnej
 • wspólne kolędowanie
 • jasełka
 • wigilia szkolna
 • 27.12.2023 r. do 29.12.2023 r.- szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze (na wniosek rodziców)
 • Podsumowanie I okresu

I okres trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych do ostatniego piątku przed 20 stycznia, a jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się przed 20 stycznia, to zakończenie okresu następuje przed feriami zimowymi.

 • spotkania z rodzicami,
 • koncert kolęd i piosenek anglojęzycznych
 • prezentacja osiągnięć uczniowskich
 • bal karnawałowy

W pierwszym tygodniu ferii (29.01.2024 r. – 02.02.2024 r.)

 • półkolonia
 • obóz sportowy (narty/basen)

w okresie od 05 do 09 lutego 2024 r. szkoła funkcjonuje w ograniczonym zakresie - prowadzi wyłącznie działalność administracyjną.

II PÓŁROCZE

 • poczta walentynkowa
 • rozstrzygnięcie konkursu tematycznego
 • Inauguracja cyklu spotkań dla kandydatów do szkoły
 • pokaz mody w wykonaniu chłopców
 • rozstrzygnięcie konkursu tematycznego
 • dlaczego matematyka jest ważna
 • rozstrzygnięcie konkursu tematycznego
 • 29.03.2024 r. (wielki piątek) – szkoła nieczynna
 • w dniach: 28.03.2024 r. (wielki czwartek) i 02.04.2024 r. (wtorek po świętach) - szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze na życzenie rodziców
 • dzień ustawowo wolny od pracy
 • dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze (na wniosek rodziców)
 • 14 maja (egzamin z języka polskiego),
 • 15 maja (egzamin z matematyki),
 • 16 maja (egzamin z języka obcego nowożytnego).
 • dzień ustawowo wolny od pracy
 • szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze (na wniosek rodziców)
 • Międzyklasowe rozgrywki sportowe,
 • Mecz piłki nożnej, uczniowie kontra nauczyciele,
 • Gry i zabawy integracyjne.

WAKACJE

w okresie od 15 lipca do 19 sierpnia 2024 r. szkoła funkcjonuje w ograniczonym zakresie - prowadzi wyłącznie działalność administracyjną

 • w dniach: 24.06.2024 r. (poniedziałek) do 28.06.2024 (piątek) - szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla zgłoszonych dzieci,
 • w pierwszej połowie lipca planujemy „ Wakacje z Niebieską” w tym obóz i półkolonię,
 • od 19 sierpnia 2024 r. - w szkole prowadzone będą zajęcia adaptacyjne i integracyjne dla nowych uczniów z możliwością uczestnictwa w nich uczniów klas starszych.

04.09.2023 r.

Dyrektor Szkoły
Grażyna Gregorczyk