ZESTAW SZKOLNYCH PODRĘCZNIKÓW 2023/24

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „NIEBIESKA 21” W KROŚNIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Komplet wymaganych podręczników i zeszytów ćwiczeń na rok szkolny 2023/2024 będzie do odbioru u wychowawcy danej klasy od 4. września 2023 r.

PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR WYDAWNICTWO NR EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN
Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców”
- podręcznik do edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej cz.1-4
B. Stępień,
E. Hryszkiewicz,
J. Winiecka-Nowak
Nowa Era 1140/1/2022
„Elementarz odkrywców”
- ćwiczenia do edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej cz.1-4
B. Stępień,
E. Hryszkiewicz,
J. Winiecka-Nowak
Nowa Era 1140/1/2022
„Elementarz odkrywców”
- podręcznik do matematyki i zeszyty ćwiczeń cz. 1-2
K. Bielenica,
M. Bura,
M. Kwil,
B. Lankiewicz
Nowa Era 1140/1/2022
„Elementarz odkrywców” *
- muzyka zestaw ćwiczeń
M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era  
„Elementarz odkrywców”
- informatyka zestaw ćwiczeń
M. Kęska Nowa Era  
Język angielski „Super heroes”
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń
R. Adlard,
D. Sikora-Banasik,
E. Smółkowska
Nowa Era 1095/1/2020
Religia* „Bóg naszym Ojcem”
- podręcznik
Praca zbiorowa Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu AZ-11-01/18-RA-1/20
PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR WYDAWNICTWO NR EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN
Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców”
- podręcznik do edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej cz.1-4
E. Hryszkiewicz,
B. Stępień
Nowa Era 790/3/2018
790/4/2018
„Elementarz odkrywców”
- ćwiczenia do edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej cz. 1-4
E. Hryszkiewicz,
B. Stępień,
M. Ogrodowczyk
Nowa Era 790/3/2018
790/4/2018
„Elementarz odkrywców”
- podręcznik do matematyki i zeszyty ćwiczeń cz. 1 i 2
K. Bielenica,
M. Bura,
M. Kwil,
B. Lankiewicz
Nowa Era 790/3/2018
790/4/2018
„Elementarz odkrywców” *
- muzyka zestaw ćwiczeń
M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era  
„Elementarz odkrywców”
- informatyka
M. Kęska Nowa Era  
„Elementarz odkrywców”
- potyczki ortograficzne zestaw ćwiczeń
E. Kacprzak Nowa Era  
Język angielski „Super heroes” 2 R. Adlard,
D. Sikora-Banasik
Nowa Era 1095/1/2021
Religia* „Bóg daje nam swego Syna – Jezusa”
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń
S. Łabędowicz Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu AZ-12-01/18-RA-15/21
PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR WYDAWNICTWO NR EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN
Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców”
- podręcznik do edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej cz.1-4
E. Hryszkiewicz,
B. Stępień
Nowa Era 790/5/2019
790//6/2019
„Elementarz odkrywców”
- ćwiczenia do edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej cz. 1-4
E. Hryszkiewicz,
B. Stępień,
M. Ogrodowczyk
Nowa Era 790/5/2019
790//6/2019
„Elementarz odkrywców”
- podręcznik do matematyki i zeszyty ćwiczeń cz. 1 i 2
K. Bielenica,
M. Bura,
M. Kwil,
Nowa Era 790/5/2019
790//6/2019
„Elementarz odkrywców” *
- muzyka zestaw ćwiczeń
M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era  
„Elementarz odkrywców”
- informatyka zestaw ćwiczeń
M. Kęska Nowa Era  
„Elementarz odkrywców”
- potyczki ortograficzne zestaw ćwiczeń
E. Kacprzak Nowa Era  
Język angielski „Super heroes”
R. Adlard,
D. Sikora-Banasik
Nowa Era 1095/1/2022
Religia* „Jezus przychodzi do nas”
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń
Praca zbiorowa Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu AZ-13-01/18-RA-4/22
PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR WYDAWNICTWO NR EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN
JĘZYK POLSKI „Nowe słowa na start!”4
- podręcznik
„Nowe słowa na start!”4
- zeszyt ćwiczeń
A. Klimowicz,
M. Derlukiewicz
Nowa Era 907/1/2017
JĘZYK ANGIELSKI „Super Powers”4
- podręcznik
„Super Powers”4
- zeszyt ćwiczeń
K. Hadley,
J. Hird,
M. Shaw,
A. Dziewicka,
B. Ściborowska
Nowa Era 1097/1/2020
HISTORIA „Wczoraj i dziś” 4
- podręcznik
„Wczoraj i dziś”
- zeszyt ćwiczeń
B. Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojciechowski
Nowa Era 877/1/2020/z1
MATEMATYKA „Matematyka z kluczem” 4
, część 1 i 2 - podręcznik
„Matematyka z kluczem” kl. 4
- zeszyt ćwiczeń
M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska
Nowa Era 875/1/2017
PRZYRODA „Tajemnice przyrody” 4
- podręcznik
„Tajemnice przyrody”
- zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2
M. Marko-Worłowska,
F. Szlajfer
Nowa Era 863/2019/z1
PLASTYKA* „Do dzieła!” 4
- podręcznik
J. Lukas, K. Onak Nowa Era 903/1/2017
MUZYKA* „Lekcja muzyki” 4
- podręcznik
M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era 852/1/2017
TECHNIKA* „Jak to działa?” 4
- podręcznik
L. Łabecki,
M. Łabecka
Nowa Era 1195/1/2023
RELIGIA* „Jezus przychodzi do nas”
– podręcznik i zeszyt ćwiczeń
praca zbiorowa Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-13-01/18-RA-4/22
INFORMATYKA „Lubię to!” 4
- podręcznik
M. Kęska Nowa Era 847/1/2022/z1
PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR WYDAWNICTWO NR EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN
JĘZYK POLSKI „Nowe słowa na start!”5
- podręcznik
„Nowe słowa na start!”5
- zeszyt ćwiczeń
A. Klimowicz,
M. Derlukiewicz
Nowa Era 907/2/2018
JĘZYK ANGIELSKI „Super Powers”5
- podręcznik
„Super Powers”5
- zeszyt ćwiczeń
K. Hadley,
J. Hird,
M. Shaw,
A. Dziewicka,
B. Ściborowska,
P. Kuźmo-Biwan
Nowa Era 1097/2/2021
HISTORIA „Wczoraj i dziś” 5
- podręcznik
„Wczoraj i dziś”
- zeszyt ćwiczeń
G. Wojciechowski Nowa Era 877/2/2018
MATEMATYKA „Matematyka z kluczem” 5
, część 1 i 2 - podręcznik
„Matematyka z kluczem”
- zeszyt ćwiczeń
M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska
Nowa Era 875/2/2018
BIOLOGIA „Puls życia” 5
- podręcznik
„Puls życia”
- zeszyt ćwiczeń
M. Sęktas,
J. Stawarz
Nowa Era 844/1/1018
GEOGRAFIA „Planeta Nowa" 5
- podręcznik
„Planeta Nowa"
- zeszyt ćwiczeń
F. Szlajfer,
Z. Zaniewicz,
T. Rachwał,
R. Malarz
Nowa Era 906/1/2018
PLASTYKA* „Do dzieła!" 5
- podręcznik
J. Lukas,
K. Onak
Nowa Era 903/2/2018
MUZYKA* „Lekcja muzyki" 5
- podręcznik
M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era 852/2/2018
RELIGIA* „Wierzę w Boga” ks. W. Janiga Gaudium  
INFORMATYKA „Lubię to!” 5
- podręcznik"
M. Kęska Nowa Era 847/2/2021/z1
TECHNIKA* „Jak to działa?" 5
- podręcznik"
L. Łabecki,
M. Łabecka
Nowa Era 295/2/218
PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR WYDAWNICTWO NR EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN
JĘZYK POLSKI „Nowe słowa na start!”6
- podręcznik
„Nowe słowa na start!”6
- zeszyt ćwiczeń
A. Klimowicz,
M. Derlukiewicz
Nowa Era 907/3/2019
JĘZYK ANGIELSKI „Super Powers”6
- podręcznik
„Super Powers”6
- zeszyt ćwiczeń
J. Freeman-Zolotenki,
J. Hird
Nowa Era 1097/1/2022
HISTORIA „Wczoraj i dziś” 6
- podręcznik
„Wczoraj i dziś”
- zeszyt ćwiczeń
B. Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojciechowski
Nowa Era 877/3/2019
MATEMATYKA „Matematyka z kluczem”
, część 1 i 2 - podręcznik
„Matematyka z kluczem”
- zeszyt ćwiczeń
M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska
Nowa Era 875/3/2019
GEOGRAFIA „Planeta Nowa” 6
- podręcznik
„Planeta Nowa”
- zeszyt ćwiczeń
T. Rachwał,
R. Malarz
Nowa Era 906/2/2019
BIOLOGIA „Puls życia” 6
- podręcznik
„Puls życia”
- zeszyt ćwiczeń
J. Stawarz Nowa Era 844/2/2019
PLASTYKA* „Do dzieła!”
- podręcznik
J. Lukas,
K. Onak
Nowa Era 903/3/2019
MUZYKA* „Lekcja muzyki” 6
- podręcznik
M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era 852/3/2019
RELIGIA* „Jezus Chrystus nas zbawia” ks. W. Janiga Gaudium  
INFORMATYKA „Lubię to!” 6
- podręcznik
M. Kęska Nowa Era 847/3/2022/z1
TECHNIKA* „Jak to działa?”
- podręcznik
L. Łabecki,
M. Łabecka
Nowa Era 295/3/219
PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR WYDAWNICTWO NR EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN
JĘZYK POLSKI „Nowe słowa na start!” 7
- podręcznik
„Nowe słowa na start!” 7
- zeszyt ćwiczeń
J. Kościerzyńska,
J. Ginter,
K. Łęk,
N. Bielawska,
J. Kostrzewa,
J. Krzemińska
Nowa Era 907/3/2020
JĘZYK ANGIELSKI „Super Powers” 7
- podręcznik
„Super Powers” 7
- zeszyt ćwiczeń
J. Freeman-Zolotenki,
J. Hird,
M. Konopczyńska
Nowa Era 1097/4/2020
HISTORIA „Wczoraj i dziś” 7
- podręcznik
„Wczoraj i dziś”
- zeszyt ćwiczeń
S. Roszak,
A. Łaszkiewicz,
J. Kłaczkow
Nowa Era 877/4/2020/Z1
MATEMATYKA „Matematyka z kluczem” 7
,- podręcznik
„Matematyka z kluczem” 7
- zeszyt ćwiczeń
M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska,
E. Szmytkiewicz,
K. Wej
Nowa Era 875/4/2020/z1
BIOLOGIA „Puls życia” 7
- podręcznik
„Puls życia”
- zeszyt ćwiczeń
M. Jefimow Nowa Era 844/3/2020/z1
CHEMIA „Chemia nowej ery” 7
- podręcznik
Chemia Nowej Ery”
- zeszyt ćwiczeń
J. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Litwin
Nowa Era 785/1/2017
GEOGRAFIA „Planeta Nowa” 7
- podręcznik
„Planeta Nowa”
- zeszyt ćwiczeń
R. Malarz,
M. Szubert,
T. Rachwał
Nowa Era 906/3/2019/z1
PLASTYKA* „Do dzieła!” 7
- podręcznik
M. Ipczyńska,
N. Mrozkowiak
Nowa Era 903/4/2020
MUZYKA* „Lekcja muzyki” 7
- podręcznik
M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era 852/4/2019
FIZYKA* „Spotykania z fizyką” 7 G.Francuz-Ornat,
T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska
Nowa Era 885/1/2017
INFORMATYKA „Lubię to!” 7 G. Koba Nowa Era 847/4/2020/z1
PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR WYDAWNICTWO NR EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN
JĘZYK POLSKI „Nowe słowa na start!”8
- podręcznik
„Nowe słowa na start!”8
- zeszyt ćwiczeń
J. Kościerzyńska,
J. Ginter,
K. Łęk,
N. Bielawska,
M. Iwanowska,
M. Chmiel,
J. Krzemińska
Nowa Era 907/5/2021/z1
JĘZYK ANGIELSKI „Repetytorium” 8
- podręcznik
„Repetytorium” 8
- zeszyt ćwiczeń
J. Freeman-Zolotenki,
J. Hird
Nowa Era 1097/5/2021
HISTORIA „Wczoraj i dziś” 8
- podręcznik
„Wczoraj i dziś” 8
- zeszyt ćwiczeń
R. Śniegocki,
A. Zielińska
Nowa Era 877/5/2021/Z1
MATEMATYKA „Matematyka z kluczem” 8
- podręcznik
„Matematyka z kluczem” 8
- zeszyt ćwiczeń
M. Braun,
A. Mańkowska
Nowa Era 875/5/2021/z1
BIOLOGIA „Puls życia” 8
- podręcznik
„Puls życia” 8
- zeszyt ćwiczeń
B. Sągin,
A. Boczarowski,
M. Sęktas
Nowa Era 844/4/2021/z1
CHEMIA „Chemia nowej ery” 8
- podręcznik
„Chemia Nowej Ery” 8
- zeszyt ćwiczeń
J. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Litwin
Nowa Era 785/2/2018
FIZYKA „To jest fizyka” 8
- podręcznik
„To jest fizyka” 8
- zeszyt ćwiczeń
G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska
Nowa Era 885/2/2018
GEOGRAFIA „Planeta Nowa” 8
- podręcznik
„Planeta Nowa” 8
- zeszyt ćwiczeń
D. Szczypiński,
T. Rachwał
Nowa Era 906/4/2021/z1
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA „Żyję i działam bezpiecznie”
- podręcznik
J. Słoma Nowa Era 846/2017
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE „Dziś i jutro”
- podręcznik
I. Janicka,
A. Janicki,
A. Kucia-Maćkowska,
T. Maćkowski
Nowa Era 874/2021/z1
INFORMATYKA „Lubię to!” 8 G. Koba Nowa Era 847/5/2021/z1