STATUT SZKOŁY

STATUT SZKOŁY
  STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ "NIEBIESKA 21" (do pobrania)...