PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Dnia 15 listopada 2023 br., odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość – „Pasowanie na Ucznia”. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla rodziców wpisało się na stałe w kalendarz imprez szkolnych.

Podczas uroczystości odświętnie ubrani i bardzo przejęci pierwszoklasiści przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności w obecności rodziców, dyrekcji szkoły, nauczycieli i swoich starszych kolegów i koleżanek. Pokazali, że potrafią pięknie śpiewać, recytować wiersze, tańczyć ciekawe układy taneczno-rytmiczne, odgadywać zagadki oraz odpowiadać na szereg bardzo ważnych pytań. Podczas występu ujawnili swoje prawdziwe talenty.

Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Pierwszaki głośno i z przekonaniem obiecywały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor szkoły Grażyna Gregorczyk kolorowym ołówkiem.

Klasa 1a

Klasa 1b

Tym samym pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieska 21” w Krośnie. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, przypinek oraz ołówków ze słodkościami.

Pani Dyrektor po uroczystym pasowaniu w swoim wystąpieniu zapewniła uczniów klas pierwszych, że w szkole mogą zawsze liczyć na Dyrekcje, nauczycieli oraz swoich kolegów i koleżanki. Ważną rzeczą w życiu każdego ucznia jest ciekawość wiedzy i świata, dlatego zachęciła pierwszoklasistów do zadawania pytań, szukania odpowiedzi na nie, do brania czynnego udziału w życiu szkoły. Słowa podziękowania zostały skierowane również do rodziców uczniów, którzy licznie zaszczycili swoją obecnością w tym dniu.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci całej naszej szkolnej rodziny.

Kochane Pierwszaki!
Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce.
Powodzenia!
Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

GALERIA