Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej

 

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów od 4 maja br. poradnie wznowią swoją działalność. Będą mogły wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.