ROŚNIE LICZBA DZIECI W EDUKACJI DOMOWEJ - ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY TRWAJĄWyobraźcie sobie naukę bez ławek, ocen, sprawdzianów i kartkówek. Bez stresu i o dowolnej porze. Taka właśnie jest edukacja domowa. 

Jeśli dziecko jednego dnia nie ma ochoty na matematykę, to uczy się historii. A do pierwszego przedmiotu wraca, jak będzie się czuło na siłach, bo ten tryb nauczania charakteryzuje się wolnością. Uczeń pracuje projektowo, ustala wraz z rodzicem plan działania, uczy się odpowiedzialności i samodzielności, a jak wiemy, taka forma zdobywania wiedzy rozwija skrzydła i otwiera nowe możliwości dzieciom.


Obecna sytuacja w kraju i na świecie sprawiła, że więcej osób zaczęło interesować się edukacją domową. Dzieci niemal z dnia na dzień przestały chodzić do szkoły i musiały przenieść się na edukację zdalną. Rodzice, dzieci i nauczyciele nie byli do tego przygotowani – zarówno w kwestii odpowiedniego sprzętu jak i doświadczenia w nauczaniu zdalnym. Znacząca większość z radością wróciła na nauczanie stacjonarne, ale wielu rodziców dostrzegło  pozytywne efekty edukacji w domu i poszukuje alternatywy dla szkoły stacjonarnej. 

W edukacji domowej dziecko, oprócz podstawowych umiejętności, zdobywa dużo nowych kompetencji:

 
 • Uczy się samodzielnie organizować swój plan dnia tak, by mieć czas na odpoczynek i przyjemności.
 • Poznaje nowe narzędzia do nauki i uczy się jak je efektywnie wykorzystywać.
 • Uczy się szukać znajomych w różnych miejscach i samodzielnie dobiera sobie przyjaciół.
 • Wyrabia w sobie poczucie odpowiedzialności za własną edukację.
Skupienie na potrzebach i możliwościach dziecka otwiera zupełnie nowe perspektywy. Coś, co wydawało się nie do osiągnięcia przez nauczyciela z dużą grupą osób, jest na wyciągnięcie ręki w edukacji domowej. Rodzice wiedzą, że nawet najzdolniejsze dziecko nie musi być orłem z każdego przedmiotu. W szkole są zarówno uczniowie, którzy chłoną wiedzę niewyobrażalnie szybko i po prostu nudzą się przez resztę lekcji czekając na pozostałych jak i dzieci, które z dużymi trudnościami starają się nadążyć za klasą i z upływem lat coraz mniej wierzą w swoje możliwości dorównania innym. W nauczaniu domowym nie ma krytyki za to, że dziecko potrzebuje więcej czasu na przyswojenie wiedzy i nie nadąża za kolegami. Każdy uczy się we własnym tempie i ma równe szanse. W edukacji domowej można swobodnie korzystać z czasu, co jest dużym plusem w szczególności dla młodych sportowców, dla dzieci które dodatkowo uczą się szkołach artystycznych, językowych, które jeżdżą na konkursy i zawody. Czas, który mają uczący się w domu, pozwala na swobodny rozwój i zaspokajanie naturalnej chęci poznawania u dziecka, wzmacnia otwartość na wiedzę i ułatwia nabycie nowych umiejętności.  Przy odpowiedniej organizacji dziecko z pewnością będzie miało więcej czasu i zapasów energii. Warto wspomnieć o edukacji dziecka niepełnosprawnego, któremu brakuje czasu albo na rehabilitację, albo na naukę w sztywnych godzinach w szkole stacjonarnej. Edukacja domowa sprawdzi się też w sytuacji, gdy dziecko często ze względów rodzinnych  zmienia miejsce pobytu. 

Uczniowie spełniający obowiązek szkolny poza szkołą nie odczuli skutków pandemii, związanych z nauką. Dla nich, w zasadzie nic się nie zmieniło, a nauka przebiegała bez żadnych zawirowań. Liczba uczniów w ED szybko rośnie - pod koniec 2020 roku przekroczyła 15,3 tysiąca dzieci.

Czy edukacja domowa jest dla każdego? Edukacja domowa dla wielu jest przyszłością, ponieważ nie ogranicza ani pod względem możliwości i potrzeb dziecka, ani pod kątem dostępu do dobrej szkoły. Dziecko nie musi do szkoły systematycznie  dojeżdżać. Nowe technologie dodatkowo zwiększają jego możliwości. W edukacji domowej nauka jest na wyciągnięcie ręki.

Warto jednak pamiętać, że mimo ogromu zalet, ta forma nauczania nie sprawdzi się w każdym przypadku. Niektóre dzieci potrzebują systematyczności, pokierowania przez nauczyciela, a nawet samej przestrzeni szkoły. Trzeba bacznie obserwować, co jest najlepsze dla danego ucznia i co przynosi więcej przyjemności i korzyści.

Czy w każdej szkole można zapisać dziecko na edukację domową? 

Rodzice coraz częściej dokonują świadomego wyboru w kwestii wyboru szkoły dla swojego dziecka. Formalnie w każdej szkole można zapisać dziecko na edukację domową, ale tylko nieliczne szkoły mają doświadczenie w organizacji tej formy nauczania.

Dla zdecydowanej większości rodziców, kluczowym aspektem w podjęciu decyzji o ED jest wybór najlepszej z możliwych szkół.

Szkoły przyjazne edukacji domowej, do których zalicza się NSP „NIEBIESKA 21” znają  specyfikę tej formy kształcenia i wspierają rodziców w indywidualnym rozwoju dziecka.  W ramach umowy o współpracy z Centrum Nauczania Domowego rodzice mogą bezpłatnie korzystać z wyjątkowego wsparcia w edukacji swojego dziecka. Gotowe scenariusze zajęć lekcyjnych wzbogacone o filmy, animacje, gry i piosenki, pomagają zaplanować efektywną naukę z dzieckiem. Zadania i testy po każdym etapie nauki pozwalają zweryfikować zdobytą wiedzę. Rocznie organizowanych jest ponad 1 000 zajęć z nauczycielami - zarówno zgodnych z podstawą programową, jak i tych rozwijających zainteresowania i kompetencje uczniów. Zarówno nauczyciele CND jak i Nauczyciele i Egzaminatorzy z naszej szkoły są do dyspozycji rodziców, udzielając wsparcia w  nauczaniu domowym. 

Edukacja domowa w Niebieskiej

W naszej szkole każdy uczeń, objęty edukacją domową ma swojego opiekuna/wychowawcę, który na bieżąco kontaktuje się z rodzicami lub bezpośrednio z takim uczniem.

Nasi uczniowie z edukacji domowej mają prawo na równi z uczniami stacjonarnymi do:

 
 1. udziału
  • w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
  • w zajęciach z native-speakerem,
  • w szkolnych wycieczkach, obozach, półkoloniach,
  • w konkursach, zawodach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę, 
  • w zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  • w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 2. udziału w konsultacjach/ próbnych egzaminach  umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
 3. bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 
 4. korzystania z pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,
 5. zapoznania z podstawą programową, wymogami egzaminacyjnymi, uzgadniania terminów końcowych - które można zdawać od listopada do czerwca,
 6. dostępu do szkolnego pedagoga i psychologa,
 7. reprezentowania szkoły w zawodach , turniejach i konkursach,
 8. nieodpłatnego dostępu do portalu Centrum Edukacji Domowej.
Serdecznie zapraszam do szkoły, chętnie spotkam się z każdym z rodziców zainteresowanych edukacją domową w naszej szkole – szczegółowo odpowiem na wszystkie pytania, zarówno dotyczące procedur zapisu jak i przebiegu samej edukacji i egzaminów. 

Wszystkich zainteresowanych edukacją domową zapraszam do zapoznania się z materiałami w zakładce „Edukacja domowa” na naszej stronie internetowej oraz do udziału w bezpłatnych webinariach dla rodziców organizowanych przez Centrum Edukacji Domowej. 

Zainteresowanym oferujemy dodatkowe materiały, w tym poradnik "Edukacja domowa w praktyce", odpowiadający na najczęściej pojawiające się pytania osób zainteresowanych edukacją domową, które prześlemy na wskazany adres mailowy.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

e-mail: dyrektor@niebieska21.pl  sekretariat@niebieska21.pl
telefon: 780-151-233, 780-151-434

 
Grażyna Gregorczyk
Dyrektor szkoły