Tydzień Misyjny – wyjście do Muzeum Misyjnego Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera

 

We wtorek 22 października, w Tygodniu Misyjnym uczniowie klasy pierwszej wybrali się do Muzeum Misyjnego Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie. Muzeum Misyjne to bogaty zbiór eksponatów z 4 kontynentów: Afryki, Azji, Oceanii i Ameryki Południowej. Zbiory ułożone według przynależności kontynentalnej przybliżyły dzieciom pracę misjonarzy oraz kraje czy grypy etniczne do których zostali posłani. Uczniowie zobaczyli rożnego rodzaju przedmioty przywiezione z różnych kontynentów np. wyjątkową biżuterię, egzotyczne instrumenty muzyczne, pamiątki wykonane z traw, liści palmowych, drewna i skóry, a także ubrania i przedmioty codziennego użytku. Wszyscy z dużym zaciekawieniem podziwiali przedmioty i słuchali opowieści Siostry oprowadzającej nas po muzeum.                                                                                                                       
Ten dzień na pewno radośnie zapisał się w naszych sercach, gdzie przenieśliśmy się wyobraźnią w ,,podróż” dookoła świata i pobudził całą szkolną społeczność do działania na rzecz misji.