WAKACYJNE RYTMY Z NIEBIESKĄ

 
 

Wakacje już trwają, lecz w Niebieskiej wciąż słychać gwar! Od 28 czerwca w szkole rozpoczęły się półkolonie podczas których nasi uczniowie mogą spędzić atrakcyjnie czas wolny przeznaczony na odpoczynek i zabawę.

 

Półkolonie organizowane są w cyklach tygodniowych: od 28 czerwca do 2 lipca oraz od 5 lipca do 9 lipca i w sierpniu od 16 do 26. Na półkolonie sierpniowe zapraszamy serdecznie oprócz naszych uczniów, dzieci nowoprzyjęte. Aby zgłosić dziecko należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z sekretariatem szkoły.Kończy się pierwszy tydzień półkolonii.

 

Program półkolonii został opracowany tak, aby pobudzić i rozwijać aktywność fizyczną, doskonalić umiejętności i zainteresowania dzieci, a także zainteresować najbliższym otoczeniem. Dzieci spędzają czas intensywnie. Basen, kino, warsztaty przyrodnicze, eksperymenty, interesujące  wizyty w muzeach, piesze wędrówki- to tylko niektóre z punktów naszych półkolonii.  Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która zna potrzeby i zainteresowania swoich wychowanków.

 

 Kolejny tydzień i moc atrakcji przed nami!! Już wkrótce nowa fotorelacja. Więcej zdjęć na Facebooku.