CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

 

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z podstawą programową na danym poziomie nauczania.

Dzieci korzystające z trybu nauczania domowego zostają zapisane do szkoły stacjonarnej, w której formalnie są uczniami, jednak nie mają obowiązku uczęszczania na tradycyjne lekcje. Uczniowie otrzymują legitymację szkolną i mają prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminów klasyfikacyjnych i na ich podstawie otrzymuje świadectwo szkolne.

Domowe nauczanie w Polsce reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe, pozwalający na naukę dziecka w domu, za zgodą dyrektora szkoły do której jest ono zapisane.

Powody, dla których uczniowie przenoszą się z nauką do domu, są bardzo różne i indywidualne. Niektórzy nie wpisują się w system, inni chcą lepiej wykorzystać czas, jeszcze inni kierują się względami ideologicznymi czy religijnymi, są też tacy którzy zdecydowali się na ten krok ze względu na styl życia (na przykład częste wyjazdy) albo trudności w nauce w szkolnej ławce.

Czas pandemii całkowicie zmienił funkcjonowanie szkół – nauka przeniosła się ze szkół do domów rodzinnych i nadal nie wiadomo kiedy uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego. Dla wielu rodziców nadzór nad edukacją zdalną dzieci, która odbywa się w godzinach pracy szkoły jest nie do pogodzenia z pracą zawodową i innymi obowiązkami. Nic dziwnego, że rośnie liczba rodziców szukających alternatywnych form skutecznej edukacji w warunkach domowych. Liczba dzieci objętych edukacją domową na poziomie szkoły podstawowej w tym roku szkolnym przekroczyła 12 tysięcy, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 22,75%. Najwięcej uczniów uczy się w domu w woj. mazowieckim i śląskim. U woj. podkarpackim ta forma edukacji jest znacznie mniej popularna.