WSPÓŁPRACA Z CENTRUM NAUCZANIA DOMOWEGO

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieska 21" w Krośnie współpracuje ściśle z Centrum Nauczania Domowego, które oferuje opiekę merytoryczną i dydaktyczną, aby nauczanie w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb każdego dziecka.
 

Centrum Edukacji Domowej (CND) zapewnia wsparcie merytoryczne już na początku drogi – na etapie poszukiwania szkoły, która zapewni odpowiedni poziom i organizację edukacji domowej. Pomaga przygotować dokumenty aplikacyjne do wybranej szkoły partnerskiej, a w razie potrzeby pomaga w wyborze szkoły partnerskiej odpowiedniej dla danego dziecka i jego rodziców.

„Niebieska21” jest szkołą partnerską dla Centrum Edukacji Domowej.
Dzięki tej współpracy nasi uczniowie i ich rodzice mogą bezpłatnie korzystać z:

 
  • dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów zgodnych z obowiązującą podstawą programową,
  • testów sprawdzających wiedzę i pomagających w przygotowaniu do egzaminów,
  • udziału w zajęciach on-line z nauczycielami (wykłady i zajęcia grupowe),
  • zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów,
  • telefonicznego wsparcia dydaktycznego,
  • udziału w konkursach i programach motywacyjnych,
  • możliwości kontaktu z rówieśnikami z całej Polski,
  • szkoleń, informatorów i poradników dla rodziców - nauczycieli swoich dzieci.

Po uzyskaniu zgody na edukację domową od dyrektora NSP „Niebieskaj 21” lub innej szkoły partnerskiej wskazanej przez CND, rodzic otrzymuje dostęp do indywidualnego konta na Internetowej Platformie Edukacyjnej, gdzie udostępnione są scenariusze lekcji na cały rok nauki, zakres wymagań egzaminacyjnych, przykładowe testy, sprawdziany i repetytoria. Wszystkie materiały znajdujące się na Internetowej Platformie Edukacyjnej są zgodne z obowiązującą podstawą programową. Materiały dla ucznia są wzbogacone o interaktywne ćwiczenia multimedialne, gry i łamigłówki.

Dziecko korzystające ze wsparcia CND może brać także udział w zajęciach on-line z doświadczonymi nauczycielami:

 
  • cotygodniowych podsumowaniach nauki dla całej klasy, tzw. webinariach i
  • comiesięcznych konsultacjach (grupy 3-5 osobowe), poruszających najtrudniejsze zagadnienia.

O motywację dziecka dba specjalny system nagród i konkursy, a program “Kolega z ławki” umożliwia nawiązywanie relacji z innymi dziećmi uczącymi się w domu.

W edukacji domowej na ogół rodzice dużo pracy poświęcają na to, żeby przygotować dziecko do stopniowego przejmowania odpowiedzialność za swoją edukację. Dziecko rozwiązując kolejne zadania dostaje za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej rzetelny feedback - ocena jego nauki to jednoznaczna i konkretna informacja, którą otrzymuje wyłącznie w celu wspierania dziecka w procesie nauczania i doskonalenia go w rozwoju. Dziecko  dowiaduje się, gdzie popełniło błąd i czego trzeba się jeszcze nauczyć. Tak więc jeśli występuje ocena jego nauki, to jest wyłącznie po to, żeby wiadomo było, nad czym jeszcze trzeba pracować, żeby na koniec na świadectwie znalazła się odpowiednia ocena.

Na platformie dostępna jest biblioteka cyfrowa, w której dostępne są lektury szkolne oraz inne książki dla dzieci i młodzieży (wolna licencja).

Chcesz wiedzieć więcej – wejdź na stronę https://www.domowi.edu.pl/